Vol 33 (2014)

 

Spis treści

Artykuły

Andrzej Bałandynowicz
PDF
11
Anna Karłyk-Ćwik
PDF
43
Andrzej Węgliński
PDF
63
Irena Mudrecka
PDF
82
Agnieszka Kowalczyk
PDF
100
Arkadiusz Urbanek
PDF
114
Sylwester Bębas
PDF
130
Dorota Pstrąg
PDF
148
Anna Chańko, Agnieszka Sołbut
PDF
165
Małgorzata Parcheta-Kowalik
PDF
185
Marta Wilk
PDF
201
Kamila Witerska
PDF
220
Joanna Ignatowicz-Nikiel, Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
PDF
231

Recenzje

Zdzisław Bartkowicz: Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 283
Anna Kieszkowska
PDF
245