Autorski program O. Winnickiej „Twarzą do dzieci”

Надія Дудник

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania na Ukrainie autorskiego programu „Twarzą do dzieci”. Zaprezentowano podstawy filozoficzne programu, w którym szczególny akcent położono na inicjatywę i działalność dziecka w nauczaniu oraz wspólne uczenie się. Dla zilustrowania metody nauczania przedstawiono propozycję tygodniowego ośrodka pracy o charakterze twórczym. Wskazując niedociągnięcia tradycyjnego nauczania stosowanego w szkołach ogólnokształcących, podkreślono walory zastosowania programu autorskiego we współczesnej szkole ukraińskiej, w której proces dydaktyczno-wychowawczy opiera się na demokratycznych zasadach. Jego ważnym elementem są wspólnie realizowane przez rodziców i dzieci projekty, których efekty prezentowane są na podsumowujących zajęciach. Przedstawiono ponadto działalność grupy pedagogów nowatorów jednej z ukraińskich szkół, w której od ponad 20 lat realizowany jest ten autorski program. Zwrócono również uwagę na metody pracy nauczyciela z uczniami, rodzicami, społecznością lokalną aktywnie uczestniczącą w programie edukacyjnym. Wyodrębniono także problemy, z którymi spotykają się pedagodzy nowatorzy w warunkach współczesnej edukacji ukraińskiej. Poza tym istotna jest potrzeba wdrażania różnych wariantów programów edukacyjnych w zależności od potrzeb szkół i regionów Ukrainy.


Słowa kluczowe


program autorski; innowacyjność; osobowość dziecka; twórczość; samodzielność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Бех І.Д. (2006), Виховання особистості: Сходження до духовності: наук. видання. К.: Либідь.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) (1994), К.: Райдуга.

Дичківська І. (2004), Інноваційні педагогічні технології : навч. пос. К.: Академвидав.

Дудник Н.З. (ред.) (2013), Сучасні технології дошкільного виховання: навч.-метод.

Дрогобич: відділ ДДПУ ім. Івана Франка.

Сухомлинський В.О. (1977), Слово вчителя в моральну вихованні. Вибрані твори. Т. 5. К.: Радянська школа.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.95
Data publikacji: 2018-01-15 08:17:00
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 15:06:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 505
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 1798

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Надія Дудник

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.