Авторська програма О. Винницької «Лицем до дитини»

Надія Дудник

Abstract


В статті проаналізовано особливості використання авторської освітньої програми О. Винницької «Лицем до дитини» в українській освіті. Виокремлено філософську основу програми, яка характеризується акцентом на діяльність дитини в навчанні, ініціативності та застосуванні методу взаємонавчання. В статті запропоновано для розгляду методику навчання за темами тижня, що робить процес навчання учнів творчим. Охарактеризовано переваги та недоліки традиційної освіти, умови її використання в загальноосвітній школі. Аналізуються переваги застосування авторської програми в умовах сучасної української школи, яка побудована на демократичних засадам організації навчально-виховного процесу. Зокрема, батьки та учні виконують навчальні проекти, які презентують на підсумкових заняттях, проводять спільні виховні заходи. Стаття зосереджена на досвіді роботи групи педагогів-новаторів однієї з українських шкіл, яка понад 20 років реалізує дану освітню програму. Звернено увагу на прийоми співпраці вчителя з учнями, батьками, громадськістю, які активно беруть участь у доповненні освітніх програм, осучасненні їх застосування у швидкоплинному соціальному прогресі. Також виділено проблеми, з якими стикаються педагоги-новатори в умовах сучасної української освіти. Зазначено шляхи активного впровадження варіативних навчальних програм, які відповідають запитам конкретних шкіл та регіонів України.


Keywords


авторська програма; інноваційне навчання; особистість дитини; ініціативність; творчість; самостійність

Full Text:

PDF

References


Бех І.Д. (2006), Виховання особистості: Сходження до духовності: наук. видання. К.: Либідь.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) (1994), К.: Райдуга.

Дичківська І. (2004), Інноваційні педагогічні технології : навч. пос. К.: Академвидав.

Дудник Н.З. (ред.) (2013), Сучасні технології дошкільного виховання: навч.-метод.

Дрогобич: відділ ДДПУ ім. Івана Франка.

Сухомлинський В.О. (1977), Слово вчителя в моральну вихованні. Вибрані твори. Т. 5. К.: Радянська школа.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.95
Data publikacji: 2018-01-15 08:17:00
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 15:06:52


Statistics


Total abstract view - 583
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 2282

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Надія Дудник

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.