Vol 28, No 2 (2019)

Table of Contents

Title-Page and Table of Contents
 
PDF
3-7

Articles

Joanna Brzezińska
11-26
Mirosław Karpiuk
27-39
Dorota Lebowa
41-52
Ireneusz Misiejuk
53-74
Kamil Sikora
75-96
Sylwia Zaborska
97-106
Marian Zdyb
107-133

Commentaries on judicial decisions

Małgorzata Dumkiewicz
137-147
Agnieszka Goldiszewicz
149-155
Adrian Niewęgłowski, Marek Konstankiewicz
157-166
Jakub Kosowski
167-175
Jan Kulesza
177-191
Anna Ostrowska, Jakub Polanowski
193-203
Sławomir Zwolak
205-213

Review articles

Michał Frączkiewicz, Małgorzata Terlikowska, Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz, Warszawa 2019, pp. XVI + 106
Wojciech Taras
217-220

Reports

Report from the International Scientific Conference “The Triad of Administrative Sciences – Current Status and Perspectives”, Rzeszów, 13–14 June 2019
Karol Dąbrowski
223-228