Vol 18, No 27 (2015)

Spis treści

Słowo wstępne
Kolegium Redakcyjne
PDF
15

Artykuły

Agnieszka Minda, Joanna Nowak
19
Katarzyna Karwowska, Andrzej Gawliński
PDF
28
Dariusz Miksiewicz
PDF
42
Ewelina Janas, Aleksandra Mizerska
61
Justyna Nesterak, Kamil Klamer
PDF
65
Hubert Kostecki, Szymon Serek
PDF
71
Paweł Lesiński
PDF
79
Ilona Pióro
PDF
91
Anton Demchuk
109
Nikol Wałucka
PDF
123

Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Obligatio est iuris vinculum – gospodarka i jej prawne uregulowania w starożytnym Rzymie” (Lublin, 20 lutego 2014 r.)
Sebastian Stankiewicz
PDF
139
Sprawozdanie z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Współczesne konflikty zbrojne” (Lublin, 14 stycznia 2015 r.)
Dawid Kościołko
PDF
141