Kontakt

Adres

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin.

Osoba do kontaktu

Małgorzata Latoch-Zielińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Annales UMCS, sectio N
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin


Tel.: 81 537 5397
Email: gosialz@poczta.onet.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl