The School Scene of Education: The Dead Archive or Embodied Memory?

Martyna Dziubałtowska-Woźniak

Abstract


The article presents humanistic education as a process of transmission (values, beliefs, memories, stories, tales). The author focuses on the student as a co-creator of the educational event and what is preserved in his memory. The topic was developed on the basis of the performative concept of the archive and repertoire formulated by Diana Taylor. The article discusses school practices that involve the use of unattractive, anachronistic texts and working methods and present a simplified interpretation of the past, implementing the current discourse of power.


Keywords


humanistic education; archive; memory; student; performative concept of the archive

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Baluch, W. (2017). Archiwum. W: E. Bal, D. Kosiński (red.), Performatyka. Terytoria (s. 13–21). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Domańska, E. (2007). Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce. Teksty Drugie, nr 5, 48–61.

Duszak, A., Fairclough, N. (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.

Koziołek, K. (2012). Ziemia niczyja. Zwroty badawcze w literaturoznawstwie i ich konsekwencje dla nauczania literatury. Postscriptum Polonistyczne, nr 2, 109–126.

Mbembe, A. (2002). The Power of the Archive and Its Limits. W: C. Hamilton, V. Harris, J. Tylor (eds.), Refiguring the Archive (s. 19–26). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Pieniążek, M. (2018). Polonistyka performatywna. O humanistycznych technologiach wytwarzania światów. Kraków: Universitas.

Sajewska, D. (2017). Rekonstrukcja jako profanacja archiwum. Dialog, nr 7–8, 162–170.

Sosnowska, D. (2017). Ciało jako archiwum – współczesne teorie teatru i performansu. W: E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad (red.), Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj) (s. 79–89). Białystok: Alter Studio.

Taylor, D. (2003). The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham: Duke University Press.

Taylor, D. (2013). Archiwum i repertuar: performanse i performatywność. PerFORwhat studies? Didaskalia, nr 120, 50–74.

Taylor, D. (2018). Performans. Kraków: Universitas.

NETOGRAFIA

www1: Podstawa programowa języka polskiego. Pobrane z: https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski [dostęp: 20.05.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.143-153
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:23
Data złożenia artykułu: 2020-07-31 22:53:01


Statistics


Total abstract view - 547
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.