Poetry after 1989 and Its Contexts in Polish Language Education

Elżbieta Mazur

Abstract


The article focuses on the position of contemporary poetry in Polish language teaching at secondary schools. It highlights cultural contexts in lyric poetry created after 1989 from the standpoint of integrational education, by reviewing Polish language textbooks, and taking into account new tendencies in Polish poetry. The noticeable change in the poetic language is discussed in selected examples along with the filiations, and disputes with tradition, as well as problems of aesthetics. It was emphasised that contexts of literature play an important role in interpretation of poems by Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Tomasz Różycki and others.


Keywords


contemporary poetry; poetic language; contexts of literature; Polish language teaching; integrational education

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bortnowski, S. (1991). Konteksty dzieła literackiego. Warszawa: WSiP.

Burkot, S. (2006). Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chemperek, D., Kalbarczyk, A., Trześniowski, D. (2014a). Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) – powojenna nowoczesność. Klasa 3. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Warszawa: WSiP.

Chemperek, D., Kalbarczyk, A., Trześniowski, D. (2014b). Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny). Klasa 2, część 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Warszawa: WSiP.

Chemperek, D., Kalbarczyk, A., Trześniowski, D. (2014c). Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Romantyzm – pozytywizm. Klasa 2, część 1. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Warszawa: WSiP.

Chemperek, D., Kalbarczyk, A. (2018). Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Renesans – preromantyzm. Klasa 1, część 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Warszawa: WSiP.

Chmiel, M., Mirkowska-Treugutt, E., Równy, A. (2017). Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era.

Cieślak, T., Pietrych, K. (red.). (2009). Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dunaj, E., Zagórska, B. (2014). Język polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Literatura XX wieku i współczesna. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

Hejda, D., Mazur, E. (2012). Z teorii i praktyki nauczania integrującego. W: E. Mazur, D. Hejda (red.), Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej (s. 13–28). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Janus-Sitarz, A. (2009). Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje. Kraków: Universitas.

Kałuża, A. (2009). Genealogia i przeszłość. Na przykładzie „Dziejów rodzin polskich” Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: T. Cieślak, K. Pietrych (red.), Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy (s. 369–377). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kopeć, U. (red.). (2017). Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 2: Interpretacje – wartości – konteksty. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kowalikowa, J. (2001). Polonista zintegrowany. W: B. Kedzia-Klebeko (red.), Wczoraj i dziś edukacji polonistycznej (s. 141–151). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krynicki, R. (1989). Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Krynicki, R. (2005). Kamień, szron. Kraków: Wydawnictwo a5.

Kurczab, H. (1979). Nauczanie integrujące języka polskiego w szkole ogólnokształcącej. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kurczab, H. (2001). Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Mazur, E. (2020). Literackie podróże, czyli o przestrzeni i miejscu w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku (na przykładzie poezji Adama Zagajewskiego i prozy Andrzeja Stasiuka). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 1(56), 311–330, DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.56.16.

Mazur, E. (red.). (2017). Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1: Analizy i (re)interpretacje. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Myrdzik, B. (2006). Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Orska, J. (2006). Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków: Universitas.

Pilch, A. (2003). Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Różycki, T. (2016). Litery. Kraków: Wydawnictwo a5.

Sobolczyk, P. (2009). W stronę krainy łagodności (i na marginesach). Poezja polska po 2000 roku. W: T. Cieślak, K. Pietrych (red.), Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy (s. 565–603). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Synowiec, H., Kowalikowa, J. (2012). Wiązanie treści językowych z literacko-kulturowymi. Przesłanki i dylematy. W: E. Mazur, D. Hejda (red.), Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej (s. 29–38). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Świetlicki, M. (1998). Pieśni profana. Czarne: Wydawnictwo Czarne.

Świetlicki, M. (2015). Delta Dietla. Wiersze 2013–2015. Kraków: Wydawnictwo EMG.

Świetlicki, M. (2016). Drobna zmiana. Kraków: Wydawnictwo a5.

Tkaczyszyn-Dycki, E. (2010). Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010). Wrocław: Biuro Literackie.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.303-316
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:41
Data złożenia artykułu: 2020-08-05 18:15:53


Statistics


Total abstract view - 827
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.