Egzotyczna kuchnia w kontekście translatologicznym

Ivana Styková

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było przedstawienie czytelnikowi określonych zwyczajów w kuchniach narodowych, zwłaszcza afgańskich i irańskich. Jedzenie jest istotną częścią kultury muzułmańskiej. Ponieważ na współczesnym rynku wydawniczym pojawiło się dużo książek opisujących egzotyczny świat dla szeroko pojętego Zachodu, należy pomyśleć o możliwych rozwiązaniach translatologicznych tzw. wyrażeń motywowanych kulturą. Do analizy w niniejszym opracowaniu wybrano dwie powieści. Obie zostały napisane w języku angielskim, lecz ich akcja rozgrywa się w krajach muzułmańskich


Słowa kluczowe


żywność; egzotyka; tłumaczenie; wyrażenia motywowane kulturą; kultura muzułmańska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


About Afghan Food, www.sbs.com.au/food/article/2013/02/14/about-afghan-food [access: 18.06.2017].

Borec T., Manažéri na cudzom parkete. Ako prekonať nástrahy interkultúrnej komunikácie, Bratislava 2009.

Buda A., Food As the Representation of Idyllic Landscape of Victorian World in the Novels by Thomas Hardy, www.degruyter.com/downloadpdf/j/clear.2016.3.issue-1/clear-2016-0005/clear-2016-0005.pdf [access: 18.06.2017].

Gromová E., Medzikultúrny faktor v preklade a jeho reflexia v translatologickom výskume, [in:] Letná škola prekladu 4. Medzikultúrny a medzipriestorový faktor v preklade, Bratislava 2006.

Hochel B., Preklad ako komunikácia, Bratislava 1990.

Hosseini K., A Thousand Splendid Suns, London 2008.

Javorčíková J., Dove M.E., Exploration in American Life and Culture, Banská Bystrica 2014.

Keníž A., Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu, Bratislava 2008.

Khidayer E., Život po arabsky, Bratislava 2010.

Lauková J., Interkultúrna dimenzia translácie, [in:] Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume, Banská Bystrica 2014.

Levý J., Umění překladu, Praha 2012.

Mahmoody B., Not Without My Daughter, London 1989.

Popovič A., Teória umeleckého prekladu, Bratislava 1975.

Rakšányiová J., Preklad ako interkultúrna komunikácia, Bratislava 2005.

Sipko J., Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie, Prešov 2011.

Vilikovský J., Preklad ako tvorba, Bratislava 1984.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.195-206
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:21
Data złożenia artykułu: 2018-04-26 22:31:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.