Evaluation in the Higher Education in the Light of Legal-Administrative Texts

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Abstract


The aim of the article was to answer the question about the place of didactic evaluation in the academic education system (taking into account different types of academic discourse: didactic and legal-administrative) and about the reasons for difficulties connected with introducing new evaluation practices into academic teaching. A detailed lexical-semantic and textual analysis concerned three specialist terms: “evaluation” (of knowledge, skills, competencies), “assessment” (of learning outcomes), “validation” (of qualifications).


Keywords


evaluation; assessment of learning outcomes; validation of qualifications; specialist text; specialist terminology; comprehension of text

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Internetowy słownik synonimów, www.synonimy.pl [dostęp: 30.11.2018].

Polska Rama Kwalifikacji, https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk [dostęp: 30.11.2018].

Polska Rama Kwalifikacji, www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji [dostęp: 30.11.2018].

Raporty z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen [dostęp: 30.11.2018].

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim, www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow [dostęp: 30.11.2018].

Sławiński S., Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Warszawa 2016, www.kwalifikacje.gov.pl/download/slownik_zsk.pdf [dostęp: 30.11.2018].

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969, https://sjp.pwn.pl/doroszewski [dostęp: 30.11.2018].

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl [dostęp: 30.11.2018]

Uchwała nr 126/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Wielki słownik języka polskiego, www.wsjp.pl [dostęp: 30.11.2018].

www.jasnopis.pl [dostęp: 30.11.2018].

www.pka.edu.pl [dostęp: 30.11.2018].

www.pka.edu.pl/raporty/2015/08/19/SZCZECIN_po_odpowied.pdf [dostęp: 30.11.2018].

www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury [dostęp: 30.11.2018].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2019.4.147-161
Data publikacji: 2019-12-31 12:58:19
Data złożenia artykułu: 2019-03-20 08:02:49


Statistics


Total abstract view - 952
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.