Vol 60 (2018)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
PDF
3-7
Od Redakcji
Renata Malesa, Anita Has-Tokarz, Grażyna Piechota
PDF
9-11

Artykuły

Monika Janusz-Lorkowska
PDF
15-36
Katarzyna Tałuć
PDF
37-57
Anita Lidia Has-Tokarz
PDF
59-79
Magdalena Marzec-Jóźwicka
PDF
81-97
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
PDF
99-110
Alla Tarasiuk, Alina Maniowiec
PDF
111-119
Barbara Anna Krzemińska
PDF
121-139
Hanna Wojtysiak
PDF
141-163
Kamil Stępień
PDF
165-185
Karol Ebertowski
PDF
187-207

Recenzje

Monika Janusz-Lorkowska
PDF
211-217

Sprawozdania z konferencji

V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w biblio tece. Użytkownicy – zbiory – usługi”, Lublin 22 marca 2018
Grażyna Piechota
PDF
221-228
Konferencja naukowa „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”, Lublin 21 czerwca 2018
Renata Malesa
PDF
229-232
Sprawozdanie z V konferencji bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy”, Lublin 27 września 2018
Luiza Kawka
PDF
233-237
Sprawozdanie z konferencji „Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać, żeby znaleźć”, Lublin 29 października 2018
Ewa Matczuk
PDF
239-240

Materiały i Sprawozdania

Druk 3D odbiciem realnych pomysłów – sprawozdanie z warsztatów (Drzwi Otwarte UMCS w Lublinie, 24 marca 2017 roku)
Marek Chwedczuk
PDF
243-248
Objazd naukowy Lublin –Warszawa–Poznań–Kórnik (16–20 kwietnia 2018) – sprawozdanie
Rebeka Karina Bucior
PDF
249-254