Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)

Czasopismo Annales UMCS, sec. G (Ius) jest recenzowanym czasopismem o długiej tradycji wydawniczej, sięgającej 1954 r., oraz aktywnej wymianie międzynarodowej. Jest to periodyk znany i ceniony w środowisku akademickim oraz wśród przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy).

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Punkty MEIN: 70

ISSN: 0458-4317
e-ISSN: 2449-8505
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

 

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 70, No 1 (2023)


Okładka