Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 70, No 3 (2023): Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Piotrowi Tekely, red. Hubert Mielnik, Andrzej Wrzyszcz Prawo czasu rewolucji. Kazus Rosji Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Lityński
 
Vol 69, No 1 (2022) Agencja/Centrum Komunikacji – kaprys czy konieczność w demokratycznym państwie prawa? Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Gronkiewicz
 
Vol 68, No 1 (2021) Artykuł recenzyjny: Politik, Recht und Religion, hrsg. v. Andreas Anter, Verena Frick, Tübingen 2019, ss. 244 Streszczenie w języku polskim  PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 65, No 2 (2018) Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r. Streszczenie w języku polskim  PDF
Adrian Tabak
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi O racjonalności państwa prawnego w myśli Roberta von Mohla Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 64, No 2 (2017) Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Pszczyński
 
Vol 64, No 2 (2017) Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Hanna Spasowska-Czarny
 
Vol 64, No 1 (2017) Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Lesiński
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.