Kontakt

Adres

Redakcja Annales UMCS, sec. G (Ius)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Anna Ostrowska
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Email: aostrowska7@gazeta.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl