Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze

Leszek Leszczyński, Grzegorz Maroń

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2013.60.1.81
Data publikacji: 2015-07-15 00:14:53
Data złożenia artykułu: 2015-07-11 01:28:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Leszek Leszczyński, Grzegorz Maroń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.