Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część pierwsza

Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono rozwiązania prawnokarne dotyczące udaremniania lub utrudniania wykonania różnego rodzaju rozstrzygnięć urzędowych obowiązujące dawniej w Czechosłowacji oraz obecnie w Słowacji i Czechach. Uwagi te stanowią wprowadzenie do rozważań, które zostaną zawarte w drugiej części opracowania.


Słowa kluczowe


słowackie prawo karne; czeskie prawo karne; udaremnianie lub utrudnianie wykonania rozstrzygnięcia urzędowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Čič M., Teoretické otázky československého trestného práva, Bratislava 1982.

Horak M., Rolenc O., Zákon o přečinech. Komentář, Praha 1975.

Horký B., [w:] F. Novotný [et al.], Trestní zákoník 2010, stav k. 1.4.2010. Komentář, judikatura, důvodová zpráva, Praha 2010.

Jelínek J., Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Problémy a perspektivy, Praha 2019.

Jelínek J., Herczeg J., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jidikaturou, Praha 2013.

Mašl’anová D., [w:] J. Ivor [et al.], Trestné právo hmotné. Všeobecná čast’, Bratislava 2006.

Rizman S., [w:] P. Šamal [et al.], Trestní zákoník II. Zvláštní část. Komentář, Praha 2012.

Samaš O., Stiffel H., Toman P., Trestný zákon. Stručný komentár, Bratislava 2006.

Záhora J., Šimovček I., Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Bratislava 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.81-97
Data publikacji: 2021-12-28 19:30:05
Data złożenia artykułu: 2021-02-13 14:09:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 394
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 358

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.