Grzegorz L. Seidler – zapomniany filozof prawa (Dobrochna Minich, Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów 2013, ss. 123)

Marek Ryszard Zieliński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi polemikę z książką D. Minich na temat idei władzy państwowej w koncepcjach G. Seidlera. Wykazuje sie, że autorka przytacza jedynie poglady G.L. Seidlera, nie wyprowadzając z nich żadnych wniosków.


Słowa kluczowe


Seidler; filozofia prawa; wolność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł., oprac. i wstęp D. Gromska, Warszawa 1956.

Fromm E., Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, wstęp M. Chałubiński, Poznań 1995.

Hegel G.W.F., Nauka logiki, przeł i objaśnienia A. Landman, t. 1, Warszawa 1967.

Hindess B., Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa – Wrocław 1999.

Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 1968.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, wyd. 3, Kraków 1913.

Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku: (IV w. p.n.e.), Rzeszów 2005.

Pałecki K., Prawo – polityka – władza, Warszawa 1988.

Pawłowska A., Władza. Elity. Biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998.

Russell B., Władza: nowa analiza społeczna, przeł. M. Kądzielski, R. Gołębiewski, Warszawa 2001.

Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2004.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, przeł. i wstęp D. Lachowska, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.1.175
Data publikacji: 2016-09-22 08:24:46
Data złożenia artykułu: 2015-10-14 13:22:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 569
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 343

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Marek Ryszard Zieliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.