Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., II AKa 242/16, LEX nr 2188879

Magdalena Budyn-Kulik

Streszczenie w języku polskim


Wyrok sądu dotyczy ustalenia postaci strony podmiotowej. Autorka glosy krytycznie odnosi się do tezy, że wystarczy tu samo ustalenie stanu świadomości oskarżonego. Przypisanie sprawcy zamiaru wymaga również poczynienia odpowiednich stwierdzeń co do sfery wolicjonalnej. Wyrok odnosi się także do możliwości skorzystania z tzw. instytucji czynnego żalu, błędnie uzależniając ją od stopnia zaawansowania usiłowania (usiłowanie ukończone – usiłowanie nieukończone).


Słowa kluczowe


prawo karne; wyrok; glosa; strona podmiotowa; zamiar bezpośredni; zamiar ewentualny; usiłowanie; czynny żal

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Sitarz O., Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza prawnokarna i kryminologiczna, Katowice 2015.

Postanowienie SN z dnia 29 marca 2011 r., V KK 344/10, OSNwSK 2011, nr 1, poz. 627.

Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 2005.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 czerwca 2004 r., II AKa 188/04, KZS 2005, nr 6, poz. 65.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2012 r., II AKa 175/12, LEX nr 1236100.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 r., II AKa 159/12, LEX nr 1213772.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 r., II AKa 256/12, LEX nr 1237276.

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 20 listopada 2012 r., II AKa 205/12, LEX nr 1259660.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2013 r., II AKa 399/12, LEX nr 1267437.

Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 1, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.277
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:40
Data złożenia artykułu: 2017-04-10 22:17:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 291
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 39

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Magdalena Budyn-Kulik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.