Kilka uwag na temat prawa słusznego (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione uwagi na temat prawa słusznego w odniesieniu do perspektywy systemu prawa stanowionego. Substancjalną teorię prawa słusznego autor buduje na następujących wartościach: prawda, dobro, sprawiedliwość, godność człowieka. W opracowaniu wyjaśniono rozumienie tych wartości. Następnie wskazano, że powinny być one respektowane w działalności prawodawczej (w stanowieniu prawa) oraz w stosowaniu prawa tak, aby prawo (norma, normy) i decyzje były słuszne. Zaakcentowano również, że słuszność jest „instancją” mogącą ochronić człowieka i jego godność – godność osoby.


Słowa kluczowe


prawo słuszne; prawda; dobro; sprawiedliwość; godność człowieka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alexy, R., The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, Oxford 2002.

Aristotle, The Nicomachean Ethics, trans. by D. Gromska, Warszawa 2008.

Aristotle, Rhetoric, trans. by H. Podbielski, Warsaw 2009.

Chazan, B., Prawo do życia. Bez kompromisu, Kraków 2014.

Dworkin, R., Biorąc prawa poważnie, trans. by T. Kowalski, Warszawa 1998.

Dziedziak, W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.

Frankfurt, H.G., O prawdzie, trans. by H. Jankowska, Krosno 2008.

Kant, I., Uzasadnienie metafizyki moralności, trans. by M. Wartenberg, Kęty 2013.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Krąpiec, M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.

Krąpiec, M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2009.

Krąpiec, M.A., Dobro wspólne, [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Maryniarczyk, A., Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.

Maryniarczyk, A., Dobro, [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Mazurek, F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Piętka, H., Słuszność w teorji i w praktyce, Warszawa 1929.

Plato, The State, trans. by W. Witwicki, Kęty 2009.

Radbruch, G., Filozofia prawa, trans. by E. Nowak, Warszawa 2009.

Radbruch, G., Rechtsphilosophie (1932), [in:] G. Radbruch, Gesamtausgabe. Rechtsphilosophie, vol. II, Heidelberg 1993.

Stammler R., Die Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin 1902.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2005 roku (SK 13/05, OTK ZU 2005, Seria A, Nr 8, poz. 91).

Zdyb M., Istota decyzji, Lublin 1993.

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.1.41
Data publikacji: 2018-03-21 12:51:30
Data złożenia artykułu: 2017-05-29 12:36:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 566
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 325

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Dziedziak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.