Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Anna Ostrowska

Streszczenie w języku polskim


W dniu 15 lipca 2016 r. wszedł w życie akt prawny, który zelektryzował środowisko przedsiębiorców (zwłaszcza z branży energetyki niekonwencjonalnej), władze samorządów gminnych oraz wszystkich tych, którzy w rozwoju sektora alternatywnych źródeł energii upatrują jedynego antidotum na globalny kryzys energetyczny. Mowa tu o ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która określiła warunki, zasady i tryb lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji, a także warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkalna) w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta zarówno przez doktrynę prawa, jak i media została okrzyknięta mianem „kolejnej specustawy”, mimo że typową „specustawą” nie jest. Jej regulacje, w odróżnieniu od „specustaw”, nie wprowadzają dla inwestorów preferencyjnych warunków ustalania lokalizacji i udzielania pozwolenia na realizację objętych nią inwestycji. Cel ustawodawcy, którym było zwiększenie transparentności procesu uzyskiwania pozwolenia na realizację elektrowni wiatrowej, został jednak osiągnięty zbyt dużym kosztem – złamania podstawowych standardów konstytucyjnych, na czele z zasadą proporcjonalności i zasadą ochrony własności.


Słowa kluczowe


energia alternatywna; kryzys energetyczny; lokalizacja farmy wiatrowej; budownictwo mieszkaniowe; zasada proporcjonalności; ochrona własności

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Act of 21 March 1991 on maritime areas of the Republic of Poland and maritime administration, Journal of Laws of 2013, item 934.

Act of 7 July 1994 – Construction Law, Journal of Laws of 2016, item 290.

Act of 21 August 1997 on Real Estate Management, Journal of Laws of 2015, item 1774.

Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Land Development, Journal of Laws of 2016, item 778.

Act of 20 February 2015 on Renewable Energy Sources, Journal of Laws of 2016, item 925.

Act of 20 May 2016 on Investments in Wind Power Plants, Journal of Laws, item 961.

Annex 1 to the Directive of 23 April 2009, 2009/28/EC, OJ EU L No. 140, item 16.

Judgement of the Constitutional Court of 9 June 1998, K 28/97, OTK 1998, No. 4, item 50.

Judgement of the Constitutional Court of 13 April 1999, K 36/98, Journal of Laws No. 34, item 320.

Judgement of the Constitutional Court of 26 April 1999, K 33/98, OTK 1999, No. 4, item 71.

Judgement of the Constitutional Court of 2 June 1999, K 34/98, OTK 1999, No. 5, item 94.

Judgement of the Constitutional Court of 10 April 2002, K 26/00, OTK-A No. 2/2002, item 18.

Judgement of the Constitutional Court of 21 April 2004, K 33/03, OTK-A 2004, No. 4, item 31.

Judgement of the Constitutional Court of 21 December 2005, K 45/05, OTK-A 2005, No. 11, item 140.

Judgement of the Constitutional Court of 8 July 2008, K 46/07, OTK-A 2008, No. 6, item 10.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 September 2005, II OSK 64/05, LEX No. 194989.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 16 May 2014, II OSK 2980/12, LEX No. 1586384.

Judgement of the Regional Administrative Court in Łódź of 28 May 2007, II SA/Łd 1046/07, LEX No. 486528.

Judgement of the Regional Administrative Court of 25 September 2008, II SA/Bk 441/08, LEX No. 475214.

Judgement of the Regional Administrative Court in Białystok of 10 June 2010, II SA/Bk 288/10, LEX No. 737343.

Regulation of the Minister of Environment of 14 June 2007 on Permissible Noise Levels in the Environment, consolidated text Journal of Laws of 2014, item 112.

Safjan, M., Bosek, L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.1.127
Data publikacji: 2018-03-21 12:51:35
Data złożenia artykułu: 2017-06-05 10:32:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 275
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 233

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Ostrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.