Charakterystyka służby publicznej we Francji

Magdalena Michalak

Streszczenie w języku polskim


Służba publiczna i służba cywilna stanowią jedne z najważniejszych elementów systemu administracji publicznej w każdym demokratycznym państwie. Z powodu ich wagi ich modernizacja stanowi przedmiot niekończących się dyskusji. Uwzględnienie w nich wiedzy i doświadczeń innych krajów może wnieść do owych dyskusji nową jakość i wpłynąć korzystnie na przeprowadzane reformy. W przypadku służby publicznej i cywilnej inspirację można odnaleźć m.in. w systemie francuskim, w którym stanowią one nie tylko ważny element struktury państwa, ale też całego społeczeństwa, i cieszą się niezwykle dużym szacunkiem obywateli.


Słowa kluczowe


model kariery; konkursy; korpusy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauby P., Les modèles de service public, « Les services publics, Cahiers français » 2007, n° 339.

Echaudemaison C.D., Dictionnaire d’économie et de Sciences sociales, Paris 1993.

Esplugas-Labatut P., Dubreuil C.A., Morand M., Le droit public du travail, Paris 2016.

Guglielmi J., Une introduction au droit du service public, 1994, www.guglielmi.fr/IMG/pdf/INTRODSP.pdf [dostęp: 10.09.2017].

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/L_19830713_N83-634 [dostęp: 10.09.2017].

L’évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent, Avis du Conseil économique, social et environnemental, commission temporaire fonction publique (JORF n° 0026 du 31 janvier 2017).

Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction Publique, Paris 2007, www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000231.pdf [dostęp: 10.09.2017].

Loi n° 83-634 du 13 lipca 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (version consolidée au 12 octobre 2017, JORF n° 0239 du 12 octobre 2017).

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (version consolidée au 12 octobre 2017, JORF n° 0239 du 12 octobre 2017).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial (version consolidée au 12 octobre 2017, JORF n° 0239 du 12 octobre 2017).

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (version consolidée au 12 octobre 2017, JORF n° 0239 du 12 octobre 2017).

Pauliat H., Fonction publique de l’Etat. Carrière des fonctionnaires, « Juris Classeur Administratif » 2016, Fasc. 1122.

Rabourdin E., La fonction publique française en Europe, « Note de la Fondation Robert Schuman » 2002, n° 10.

Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, red. A. Kożuch, B. Kożuch, Kraków 2011.

Wartenberg-Kempka B., Zacharko L., Francuskie doświadczenia w kształceniu kadr kierowniczych, [w:] Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2014.

Wyrok Sądu Administracyjnego w Paryżu z dnia 11 lipca 1984 r., SNCF c/ GARP, D 1985.2.174.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.167
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:31
Data złożenia artykułu: 2017-10-12 23:54:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Michalak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.