Wolność w myśleniu Tomasza G. Masaryka

Artur Łuszczyński

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeprowadzono analizę paradoksów dotyczących pojęcia wolności, występujących w filozofii politycznej Tomasza G. Masaryka. Czeski prezydent i mąż stanu stał się symbolem nie tylko dla swoich rodaków, ale też uosabiał demokratyczny ideał dla obywateli wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Jednakże jego „demokratyzm” nosił bardzo szczególne znamiona, przez co łatwo o błędy w interpretacji głoszonych przez niego idei. Masaryk wyrażał przekonanie o powinności ścisłego powiązania wolnego wyboru z rozumowo rozpoznanym dobrem, co przenosiło środek ciężkości w definiowaniu systemu demokratycznego z liberalizmu na etykę.


Słowa kluczowe


Tomasz G. Masaryk; wolność; myśl polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brokl L., Masarykův mýtus v pojetí Václava Klause, „Spory o dějiny. Sborník kritických textů” 2000, nr 3.

Broklová E., Masaryk Klausem viděný, „Spory o dějiny. Sborník kritických textů” 2000, nr 3.

Čapek K., Hovory s T.G. Masarykem, Praha 1946.

Hain R., Teorie státu a státní právo v myšlení T.G. Masaryka, Praha 2006.

Hercen A., Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1965.

Hromádka J.L., Nĕkolik drobtů, [w:] T.G.M. jak jsme ho vidĕli, Praha 1948.

Kaizl J., České myšlénky, Praha 1896.

Klaus V., Masaryk a jeho obraz v dnešní české společnosti, „Spory o dějiny. Sborník kritických textů” 2000, nr 3.

Kramář K., Pamĕti, Praha 1938.

Kroński T.J., Ferdinand Pelikan: La Pensée de T.G. Masaryk, „Przegląd Filozoficzny” 1938, nr 4.

Legutko R., Wolność, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.

Łuszczyński A., Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwotwórczego, Rzeszów 2013.

Masaryk T.G., Armádě, [w:] idem, Cesta demokracie. Soubor projevů za Republiky 1921–1923, t. 2, Praha 1938.

Masaryk T.G., Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus, Praha 2000.

Masaryk T.G., Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození, [w:] idem, Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus, Praha 2000.

Masaryk T.G., Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení, [w:] idem, Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus, Praha 2000.

Masaryk T.G., Naše nynější krise: pád strany staročeské a počátkové směrů nových, [w:] idem, Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus, Praha 2000.

Masaryk T.G., Rewolucya światowa, t. 1, Warszawa–Poznań–Kraków–Lwów–Stanisławów [ca. 1930].

Masaryk T.G., Student a politika, Praha 1990.

Masaryk T.G., The Ideals of Humanity and How to Work, London [1938].

Masaryk T.G., Zwycięztwo idei wolnościowej narodu, Warszawa–Poznań–Kraków–Lwów–Stanisławów [b.d.w.].

Mill J.S., O wolności, Warszawa 1999.

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa 1993.

Srovnal J., Determinismus v Masarykově filosofii, [w:] T.G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference konané v Praze 2.–4. března 2000, t. 1, Praha 2001.

Trapl M., Vĕdecké základy Masarykovy polityky, Brno 1946.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.1.269-281
Data publikacji: 2019-07-17 08:29:39
Data złożenia artykułu: 2018-04-09 11:08:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 511
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 435

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artur Łuszczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.