Równe i sprawiedliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo?

Justyna Maria Czerniak-Swędzioł

Streszczenie w języku polskim


Umowa na zastępstwo, której charakter prawny nie jest definitywnie przesądzony w aktualnym brzmieniu Kodeksu pracy, to udogodnienie dla pracodawców umożliwiające im rozwiązywanie problemów natury kadrowej w sytuacji okresowej niezdolności do pracy nieobecnego pracownika. Modyfikacje, które dotyczą umowy na zastępstwo w porównaniu z innymi umowami o pracę na czas określony uzasadniają twierdzenie, iż jest to umowa niezgodna z zasadą równości w zatrudnieniu i sprawiedliwości społecznej. Istnieją kontrowersje, co do możliwości wypowiadania tego rodzaju umów. Ustawodawca zamierza zmienić zasady wypowiadania umów na czas określony, w tym umowy na zastępstwo. Pracownicy zatrudniani w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności pozostają bez wątpienia grupą pod najsłabszą ochroną prawa pracy. 

 

 


Słowa kluczowe


umowa o pracę na zastępstwo; umowy terminowe; wypowiedzenie umowy na zastępstwo; kobieta w ciąży; równość; sprawiedliwe zatrudnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


sprawiedliwości w prawie pracy, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. M. Skąpskiego, K. Ślebzaka, Poznań 2014.

Litowski J., Dopuszczalność wypowiadania umowy o pracę na zastępstwo, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 8.

Nowosielska K., Zwolnienie ciężarnej możliwe, gdy ma umowę na zastępstwo, „Rzeczpospolita”, 21.07.2014, http://prawo.rp.pl/artykul/1126925.html [data dostępu: 10.08.2015].

Orzeczenie TK z dnia 20 grudnia 1994 roku, K 8/94, OTK 2/1994, poz. 43.

Orzeczenie TK z dnia 28 listopada 1995 roku, K 17/95, OTK 2/1995, poz. 37.

Orzeczenie TK z dnia 6 lipca 1999 roku, P 2/99, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 103.

Pracodawcy chcą zmian w umowach terminowych. Informacja prasowa, Warszawa, 21 listopada 2014 roku, www.dolnoslascypracodawcy.pl/upload/upload/20141121%20Pracodawcy%20chc%C4%85%20zmian%20w%20umowach%20terminowych.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Projekt z dnia 19 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w wersji na Radę Ministrów), www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1 [data dostępu: 10.08.2015].

Rączka K., Kodeks pracy po zmianach, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2002, nr 9.

Sadlik R., Nie znasz dnia ani godziny rozstania. Różnice miedzy umową o pracę na zastępstwo a umową na czas określony, „Rzeczpospolita”, 29.05.2012, http://prawo.rp.pl/artykul/793334,882963.html [data dostępu: 10.08.2015].

Sadlik R., Umowa na zastępstwo jako rodzaj umowy o pracę na czas określony, „Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 2: Wybrane problemy i instytucja prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.

Szarfenberg R., Teoria polityki społecznej. Teoria normatywna: sprawiedliwość społeczna, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/dzienne/w12sprawiedliwosc.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Ustawa z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 135, poz. 1146).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 roku, nr 166, poz. 1608).

Wagner B., Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.

Walczak K., Umowa na zastępstwo – czy można ją kwestionować za względu na niezgodność z prawem europejskim?, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 3.

Witkowska M., Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.

Wyrok SN z dnia 7 września 2005 roku, II PK 294/04, OSNP 2006/13-14/207.

Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 roku, II PK 142/09, SNP 2011/11-12/153.

Wyrok SN z dnia 4 września 2013 roku, II PK 358/12, LEX nr 1460947.

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2014 roku, I PK 308/13, LEX nr 1475061.

Wyrok TK z dnia 14 lipca 2004 roku, SK 8/03, OTK ZU nr 7/A/2004, poz. 65.

Wyrok TK z dnia 24 maja 2006 roku, K 5/05, OTK-A 2006, nr 5, poz. 59.

Wyrok TK z dnia 2 grudnia 2008 roku, P 48/07, OTK-A 2008/10/173, Dz.U.2008/219/1409.

Wyrok TK z dnia 19 grudnia 2012 roku, K 9/12, OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 136.

Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2014 roku, C-38/13.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.39
Data publikacji: 2016-02-08 12:27:57
Data złożenia artykułu: 2015-07-01 16:27:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 558
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1109

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Justyna Maria Czerniak-Swędzioł

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.