Wojna czy pokój? Nowy świat wartości w dziełach Homera

Anna Ceglarska

Streszczenie w języku polskim


Najstarszym poematem w kręgu kultury europejskiej jest utwór poświęcony wojnie – Iliada. Panuje przekonanie, iż ta wojna jest wręcz osobną, najważniejszą bohaterką eposu. Tę dość powszechną opinię, jakoby Homer miał sławić wojnę i przedkładać zmagania wojskowe nad czasy pokoju, pragnę podważyć w niniejszej pracy. Zarówno bowiem w Iliadzie, jak i Odysei pojawia się wyraźna krytyka nie tylko samej wojny, ale i ogólniej – przemocy mającej stanowić sposób rozwiązywania konfliktów, chwalone są zaś czasy pokoju i spokojne życie. W artykule zwracam uwagę na rozmaite motywy przedstawione w obu eposach potwierdzające powyższą tezę (wypowiedzi bohaterów, przedstawioną symbolikę, zachowanie bogów), jak również na postać Achillesa, który będąc ideałem wojownika, pozostaje zarazem głównym wyrazicielem wszelkich wątpliwości dotyczących słuszności działań wojennych. Wyrażane przezeń wątpliwości oraz marzenia o innym życiu najpełniej oddają ambiwalentny stosunek Homera do wojny i prowokują do zastanowienia się nad tym, czy poeta rzeczywiście był piewcą jej chwały czy też starał się wyrazić przekonanie o słuszności innego sposobu życia i rozwiązywania konfliktów.


Słowa kluczowe


Homer; Achilles; wojna; pokój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adkins A.W.H., Values, Goals, and Emotions in the Iliad, “Classical Philology” 1982, Vol. 77(4), DOI: https://doi.org/10.1086/366728.

Arieti J.A., Achilles’ Alienation in ‘Iliad 9’, “The Classical Journal” 1986, Vol. 82(1).

Baricco A., An Iliad, New York 2008.

Ceglarska A., Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej, Warszawa 2019.

Graves R., Mity greckie, Kraków 2012.

Homer, Iliada, Warszawa 2005.

Homer, Odyseja, Warszawa 1998.

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003.

O Homerze i Hezjodzie, ich pochodzeniu i współzawodnictwie [Certamen Homeri et Hesiodi], [w:] Homeriká, czyli żywoty Homera i poematy przypisywane poecie, oprac. W. Appel, Warszawa 2007.

Scully S., Reading the Shield of Achilles: Terror, Anger, Delight, “Harvard Studies in Classical Philology” 2003, Vol. 101, DOI: https://doi.org/10.2307/3658523.

Smiley C.N., Certain Similarities in the Fundamental Thought of the Early Hebrews and the Homeric Greeks, “The Classical Journal” 1926, Vol. 21(5).

The Iliad, edited, with apparatus criticus, prolegomena, notes, and appendices by W. Leaf, London 1900.

Weil S., The Iliad, or the Poem of Force, Wallingford 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.2.7-19
Data publikacji: 2019-08-19 13:10:27
Data złożenia artykułu: 2018-12-31 04:56:48


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1028
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 346

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Ceglarska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.