Vol 60, No 2 (2013)

Spis treści

Artykuły

Yuriy Baulin, Nataliya Lashchuk, Oksana Bronevytska, Taras Sozanskyy
PDF
7
Lech Gardocki
PDF
29
Jacek Giezek
PDF
43
Oksana Gorpyniuk, Volodymyr Kovalenko, Yuriy Ponomarenko, Volodymyr Tiutiugin, Olena Kharytonova
PDF
59
Viktor Hryshchuk, Nelia Makovetska, Ivan Krasnytskyi, Mykola Khavronyuk
PDF
81
Piotr Kardas
PDF
103
Marek Kulik
PDF
127
Leszek Leszczyński
PDF
145
Korneliusz Łukasik
PDF
159
Marek Mozgawa
PDF
171
Marcin Niemczyk
PDF
191
Oleksandr Marin, Vyacheslav Navrotskyy, Taras Maritchak, Ievgen Streltsov
PDF
211
Mykola Senko, Roman Maksymovych, Vira Navrotska, Nataliya Ustrytska, Vasyl Franchuk
PDF
227
Bohdan Telefanko, Nataliya Parasyuk, Oleksiy Avramenko, Sergii Diachuk
PDF
257
Andrzej Zoll
PDF
281