Autor - szczegóły

Antonów, Dobrosława Maria, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Polska