Autor - szczegóły

Ławnikowicz, Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska