Vol 26, No 1 (2019)

Spis treści

Articles

Anna Grzywacz
PDF
7-21
Ryszard Michalak
PDF
23-35
Marcin Pomarański
PDF
37-49
Adam Starzyk, Łukasz Wolski
PDF
51-67
Maria Marczewska-Rytko
PDF
69-81
Aleksandra Kozioł
PDF
83-92
Krzysztof Andrzej Kowalczyk
PDF
93-106
Michał Lubicz Miszewski
PDF
107-126
Katarzyna Brzoza
PDF
127-140
Patrycja Elżbieta Szostok-Nowacka
PDF
141-157
Anna Muś, Krystyna Mazalik
PDF
159-177

Recenzje

Recenzja: Marcin Jakub Wichmanowski, Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1913/14–1931, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 442
Jan Ryszard Sielezin
PDF
179-185
Mateusz T. Jamro, Recenzja: Boris Barth, Europa nach dem Großen Krieg. Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918–1938, Frankfurt am Main, Campus Verlag 2016, ss. 397 (Europa po Wielkiej Wojnie. Kryzys demokracji w międzywojniu 1918–1939)
Mateusz Tomasz Jamro
PDF
186-188

Sprawozdania z konferencji

Aneta Dawidowicz
PDF
189-191