No 13 (2015)

Wobec kryzysu

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
1

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Leszek Kopciuch
5

Artykuły tematyczne

Leszek Gawor
PDF
9
Witold P. Glinkowski
PDF
27
Jacek Breczko
PDF
39
Agnieszka Wesołowska
PDF
73
Zbigniew Pietrzak
PDF
95
Kamil Szymański
PDF
133

Inne artykuły

Andrzej J. Noras
PDF
153
Honorata Jakuszko
171

Recenzje

„Kwintesencja” transhumanizmu. Recenzja: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013
Kamil Szymański
PDF
189

Sprawozdania i komunikaty

Praktyczne aplikacje filozofii: antropologia filozoficzna, aksjologia, etyka, Lublin, 26-27 marca 2015
Kamil Szymański
PDF
201