No 10 (2014)

Od idei postępu do idei kryzysu

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
1

Artykuły

Andrzej Niemczuk
PDF
7
Sławomir Raube
PDF
21
Adam Nobis
PDF
35
Michał Bohun
PDF
45
Halina Rarot
PDF
63
Cezar Jędrysko
PDF
83
Barbara Grabowska
PDF
105

Recenzje

W stronę zapoznanej praxis. Recenzja: Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Expol, Katowice 2013
Barbara Czardybon
PDF
121
Wolność jako skandal w filozofii. Recenzja: Bob Doyle, Free Will: The Scandal in Philosophy, I-Press, Cambridge (Mass.) 2011
Krzysztof Rojek
PDF
141

Sprawozdania i komunikaty

Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki (Zakopane, 22–25 maja 2014)
Krzysztof Trojnar
PDF
147
Współczesne wyzwania kreatywności (Lublin, 11–12 czerwca 2014)
Jolanta Zdybel
PDF
151
Language, Kulture and Mind (Lublin, 23–26 czerwca 2014)
Piotr Konderak
PDF
155