No 5 (2013)

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
1

Wprowadzenie

Zofia Majewska
PDF
7

Artykuły

Kinga Nowicka-Lohmann
PDF
9
Teresa Rzepa
PDF
21
Zdzisław Kalita
PDF
31
Krzysztof Wieczorek
PDF
37
Światosław Florian Nowicki
PDF
55
Stefan Symotiuk
PDF
69
Janusz Łukaszyński
PDF
79
Krystyna Stawska-Skurjat
PDF
93
Zofia Majewska
PDF
109

Recenzje

Kulturowa historia niedźwiedzia – od władcy umysłów do dziecięcej maskotki. O książce Michela Patoureau The Bear. History of a Fallen King
Agata Strządała
PDF
119

Sprawozdania i komunikaty

Filozofia a wykształcenie/ Philosophie und Bildung (9 marca 2013, Opole)
Dorota Barcik
PDF
125
Konteksty wolności (21-22 marca 2013, Lublin)
Leszek Kopciuch
PDF
131