No 6 (2013)

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
1

Wprowadzenie

Monika Torczyńska
PDF
5

Artykuły tematyczne

Monika Malmon
PDF
9
Monika Torczyńska
PDF
21
Tymoteusz Marzec
PDF
35
Piotr Nastaj
PDF
47
Małgorzata Dziewanowska
PDF
59
Jacek Gurczyński
PDF
77

Inne artykuły

Alen Sierżęga
PDF
91
Sebastian Bodzak
PDF
107
Tomasz Stefaniuk, Karolina Domańska
PDF
121

Recenzje

Słownik filozoficzny po raz 23 Martin Gessmann (red.) Philosophisches Wörterbuch, wyd. 23., Alfred KrönerVerlag, Stuttgart, 2009)
Robert Piotrowski
PDF
137
Filozofia Nicolaia Hartmanna, „Ruch Filozoficzny” 2012, t. LXIX, nr 3-4
Krzysztof Rojek
PDF
141
Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze, ed. by Petr Hlaváček, Dušan Radvanovič, FF UK &Togga, Praha 2012
Dariusz Bęben
PDF
155

Sprawozdania i komunikaty

Praktyczne aplikacje filozofii. Samorealizacja – Coaching – Świat biznesu (Lublin, 11 kwietnia 2013)
Justyna Rynkiewicz
PDF
155
Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje, Lublin, 20-21 czerwca 2013
Honorata Jakuszko
PDF
161