Skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości i subiektywna jakość życia u dzieci z rodzin wielodzietnych

Oktawia Agnieszka Zalewska

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszych badań było sprawdzenie czy występują różnice w poziomie skłonności do martwienia się, poczuciu własnej wartości i subiektywnej jakości życia u dzieci z rodzin wielodzietnych, dwudzietnych i dzieci z rodzin z jednym dzieckiem. Dobór zmiennych opierał się na wynikach dotychczasowych badań i ustaleniach teoretycznych świadczących o występowaniu związków i zależności pomiędzy wyżej wymienionymi zmiennymi. Zbadano 226 dzieci w wieku 3–13 lat. W toku badań ustalono, że dzieci z rodzin wielodzietnych mają większą skłonność do martwienia się, niższą samoocenę i niższą subiektywną ocenę jakości życia; dzieci z rodzin dwudzielnych mają najwyższy poziom poczucia własnej wartości, jedynacy zaś najwyżej oceniają jakość swojego życia. Badania mogą stanowić inspirację do szerszych badań i podstawę do projektowania oddziaływań wychowawczych wobec dzieci.


Słowa kluczowe


skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości, subiektywna jakość życia, dzieci z rodzin wielodzietnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumrind D., 1991, The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. „Journal of Early Adolescence”, 11(1), 56–95.

Borkovec T.D., Robinson E., Pruzinsky T., DePree J.A., 1983, Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. „Behaviour Research and Therapy”, 21(1), 9–15.

Chorpita B.F., Tracey S.A., Brown T.A., Collica T.J., Barlow D.H., 1997, Assessment of worry in children and adolescents: an adaptation of the Penn State Worry Questionnaire. „Behaviour Research Therapy”, 6(35), 569–581.

Diener E., 1984, Subjective well-being. „Psychological Bulletin”, 3(95), 542–575.

Grygielski M., 2003, Rozwojowe funkcje interakcji w rodzinie. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny, KU L, 31–46.

Gubernat T., 1991, Wpływ rodziny wielodzietnej na sukcesy dziecka w szkole. Niepublikowana praca magisterska. Kielce, Wydział Pedagogiki WSP.

Hardyment C., 1999, Rodzina. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Izdebska J., 2000, Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka. „Edukacja i dialog”, 4, 29–38.

Jundził E., Pawłowska R., 2003, Struktura rodziny a rozwój uzdolnień dziecka w młodszym wieku szkolnym. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny, KUL, 235–246.

Juczyński Z., 2005, Inwentarz Poczucia Własnej Wartości CSEI Coopersmitha. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości: metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin, TN KUL, 9–21.

Kuczyńska B., 2001, Oddziaływanie telewizji na dzieci. „Edukacja i Dialog”, 7, 52–55.

Łęczyńska A., 2009, Uwarunkowania postaw rodzicielskich w rodzinach jedno i wielodzietnych w środowisku wiejskim i miejskim. Niepublikowana praca magisterska. Kielce, Wydział Pedagogiczny UJK.

Oleś M., 2010, Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Oleś P.K., 2009, Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rammstedt B., 2007, Who worries and who is happy? Explaining individual differences in worries and satisfaction by personality. „Personality and Individual Differences”,

, 1626–1634.

Stevenson-Hinde A. Shouldice J., 1995, 4.5 to 7 years: fearful behaviour, fears and worries. „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 6(36), 1027–1038.

Śledzinowski J., 2008, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XIX wieku. Kielce.

Wasserstein C., Silverman W., La Greca A., 2000, What do youth referred for anxiety problems worry about? Worry and its relation to anxiety and anxiety disorders in children and adolescents. „Journal of Abnormal Child Psychology”, 1(28), 63–72.

Ziemska M., 1979, Rodzina a osobowość. Warszawa, Wiedza Powszechna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.195-206
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:53
Data złożenia artykułu: 2019-12-01 12:20:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2990
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1301

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Oktawia Agnieszka Zalewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.