Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35, No 1 (2016) Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Streszczenie w języku polskim  PDF
Lilianna Klimek
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Przygotowanie studentów i nauczycieli wychowania fizycznego do pracy z dziećmi z chorobą nowotworową Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bochenek, Monika Ewa Drogosiewicz, Katarzyna Sierpotowska
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bochniarz, Anna Grabowiec
 
Vol 37, No 4 (2018) Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Anna Zoszak-Łoskot
 
Vol 36, No 4 (2017) Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Wacław Strykowski, Justyna Strykowska-Nowakowska
 
Vol 35, No 3 (2016) Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Uberman, Aleksandra Mach
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Magdalena Sosnowska-Bielicz
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Wybrane aspekty wspierania kreatywności uczniów szkoły muzycznej I stopnia (w perspektywie nauczycieli) Streszczenie w języku polskim  PDF
Damian Labiak
 
Vol 35, No 3 (2016) Maria Grzegorzewska o godności człowieka – w konfrontacji ze współczesnością Streszczenie w języku polskim  PDF
Bernadeta Szczupał
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetle teorii uczenia się – perspektywa nauczyciela i ucznia edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Skałbania
 
Vol 35, No 3 (2016) Zarządzanie czasem przez nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Agnieszka Samujło
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Diagnosis of preferences and special talents in the child's – opinions of surveyed teachers Streszczenie w języku polskim
Mirosław Kisiel
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Zachowania agresywne uczniów wobec nauczycieli katechezy Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Barabas
 
Vol 40, No 2 (2021) Nauczyciel edukacji medialnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Julia Nowicka
 
Vol 37, No 4 (2018) Nauczyciel w obliczu krzywdy dziecka Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Grabowiec
 
Vol 37, No 4 (2018) Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba
 
Vol 35, No 3 (2016) Styl życia nauczycieli i jego socjodemograficzne uwarunkowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Marian Kirenko
 
Vol 35, No 3 (2016) O potrzebie/konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Grabowiec, Agnieszka Bochniarz
 
Vol 35, No 3 (2016) Wartości w pracy zawodowej nauczycieli – w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Wanda Dróżka
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki „Marzyłam, aby zostać nauczycielką”. O motywach wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – doniesienie z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Magdalena Sosnowska-Bielicz
 
Vol 35, No 3 (2016) Doświadczenia i oczekiwania nauczycieli związane z ich funkcjonowaniem w zawodzie Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Romanek
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Stałość przeświadczeń nauczycieli o wypełnianiu roli zawodowej w zmieniającej się szkole w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Popławska
 
Vol 36, No 2 (2017) Refleksyjność w pracy dydaktycznej z uczniem z niepełnosprawnością wzroku – wybrane aspekty teoretyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Kornelia Czerwińska
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Determinanty kierowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli w warunkach placówki wychowania przedszkolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Angelika Barczyk-Nessel
 
Vol 36, No 3 (2017) Tak dalecy czy/i tak bliscy? Obraz Czechów w percepcji polskich nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Szafrańska
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.