Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 42, No 2 (2023) Korzyści z jogi i medytacji w wieku rozwojowym praktykowanej w szkole, aby zrelaksować ciało i umysł Streszczenie w języku polskim
Manuela Valentini, Eleonora Raschi
 
Vol 42, No 2 (2023) Szkoła jako miejsce dzieciństwa. Z doświadczeń uczniów klasy III szkoły podstawowej Streszczenie w języku polskim
Barbara Lulek
 
Vol 37, No 4 (2018) Szkoła jako wspólnota twórczego myślenia i działania – realność czy utopia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kochanowska
 
Vol 37, No 4 (2018) Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Anna Zoszak-Łoskot
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Wartości edukacyjne: potoczne poglądy i perspektywy dla współczesnej szkoły Streszczenie w języku polskim
Liliya Morska
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Orientacja przyszłych nauczycieli oparta na wartościach humanistycznych i zawodowych Streszczenie w języku polskim
Leonid Orshanskyі
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Neuropedagogika i edukacja alternatywna w oświacie XXI wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Chojak
 
Vol 37, No 2 (2018) Kształtowanie kultury zarządzania kierownika placówki oświatowej: technologie dialogowe oraz wzorce moralne Streszczenie w języku polskim
Oksana Tovkanets
 
Vol 37, No 2 (2018) Immersja językowa w edukacji wielosystemowej w Andorze Streszczenie w języku polskim
Anna Marta Żukowska
 
Vol 32 (2013) Stan zdrowia młodzieży szkolnej jako wyzwanie dla nauczycieli w ramach „dobrej zdrowej szkoły ” w Niemczech Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria A. Marchwacka
 
Vol 35, No 3 (2016) Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Uberman, Aleksandra Mach
 
Vol 35, No 1 (2016) Polska „szkoła twórcza” Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Piekarski
 
Vol 35, No 1 (2016) Rola pedagoga szkolnego w opiniach studentów pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiesława Walc
 
Vol 35, No 1 (2016) Aksjologiczne aspekty wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 35, No 1 (2016) Szkoła immersyjna medialnie – szanse i zagrożenia Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Miąso
 
Vol 35, No 1 (2016) Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Streszczenie w języku polskim  PDF
Lilianna Klimek
 
Vol 35, No 1 (2016) Interwencja kryzysowa w pracy pedagoga szkolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Barabas
 
Vol 34, No 2 (2015) Rola nauk pedagogicznych w reformowaniu rzeczywistości i ulepszaniu ludzkiego życia (Na przykładzie funkcjonowania szkolnictwa wyższego) Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Olubiński
 
Vol 35, No 3 (2016) Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Gaweł
 
Vol 41, No 4 (2022) Lubelska szkoła pedagogiki specjalnej - tradycja i wyzwania współczesności (Jubileusz 50-lecia) Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Palak, Małgorzata Brodacka, Dorota Chimicz
 
Vol 41, No 2 (2022) Funkcjonowanie szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką w czasie pandemii wirusa Covid-19 w Polsce Streszczenie w języku polskim
Anna Zamkowska
 
Vol 40, No 4 (2021) Dzieci osób pozbawionych wolności w szkole – potrzeby, zagrożenia i możliwości wsparcia Streszczenie w języku polskim  PDF
Sonia Dzierzyńska-Breś
 
Vol 40, No 4 (2021) Współpraca miejskich i wiejskich szkół ogólnodostępnych z placówkami specjalnymi Streszczenie w języku polskim  PDF
Zenon Stanisław Gajdzica, Magdalena Bełza-Gajdzica
 
Vol 40, No 1 (2021) Indywidualne teorie pedagogiczne nauczycieli na temat szkoły, jako miejsca rozwijania kreatywności oraz samodzielności myślenia i działania uczniów (raport z badań) Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Dusza
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Stałość przeświadczeń nauczycieli o wypełnianiu roli zawodowej w zmieniającej się szkole w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Popławska
 
1 - 25 z 35 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.