Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35, No 1 (2016) Aksjologiczne aspekty wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 35, No 1 (2016) Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Streszczenie w języku polskim  PDF
Lilianna Klimek
 
Vol 40, No 4 (2021) Dzieci osób pozbawionych wolności w szkole – potrzeby, zagrożenia i możliwości wsparcia Streszczenie w języku polskim  PDF
Sonia Dzierzyńska-Breś
 
Vol 35, No 1 (2016) Interwencja kryzysowa w pracy pedagoga szkolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Barabas
 
Vol 35, No 1 (2016) Rola pedagoga szkolnego w opiniach studentów pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiesława Walc
 
Vol 35, No 1 (2016) Szkoła immersyjna medialnie – szanse i zagrożenia Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Miąso
 
Vol 35, No 1 (2016) Polska „szkoła twórcza” Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Piekarski
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Lubelskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939 w świetle wymogów sanitarno-higienicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Majchrzyk-Mikuła
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bochniarz, Anna Grabowiec
 
Vol 38, No 4 (2019): Człowiek w wielowymiarowej refleksji pedagogicznej, redakcja naukowa Teresa Parczewska Efektywność realizacji treningu kompetencji obywatelskich wśród pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Streszczenie w języku polskim  PDF
Klaudia Anna Wos, Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański
 
Vol 37, No 4 (2018) Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Anna Zoszak-Łoskot
 
Vol 37, No 4 (2018) Szkoła jako wspólnota twórczego myślenia i działania – realność czy utopia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kochanowska
 
Vol 35, No 3 (2016) Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Uberman, Aleksandra Mach
 
Vol 37, No 2 (2018) Immersja językowa w edukacji wielosystemowej w Andorze Streszczenie w języku polskim
Anna Marta Żukowska
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Wybrane aspekty wspierania kreatywności uczniów szkoły muzycznej I stopnia (w perspektywie nauczycieli) Streszczenie w języku polskim  PDF
Damian Labiak
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Kreatywność jako przedmiot i cel edukacji kulturalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Lewartowicz
 
Vol 37, No 4 (2018) Niepełnosprawni = nieaktywni? Przyczynek do dyskusji nad aktywnością obywatelską młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Streszczenie w języku polskim  PDF
Celina Dorota Kamecka-Antczak
 
Vol 37, No 4 (2018) Teraźniejszość i zmiana edukacji szkolnej w świetle własnych rozważań i badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Kocór
 
Vol 37, No 4 (2018) Nauczyciel w obliczu krzywdy dziecka Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Grabowiec
 
Vol 41, No 4 (2022) Lubelska szkoła pedagogiki specjalnej - tradycja i wyzwania współczesności (Jubileusz 50-lecia) Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Palak, Małgorzata Brodacka, Dorota Chimicz
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Mobilna szkoła w procesie wychowania i kształcenia dzieci z układu ryzyka Streszczenie w języku polskim  PDF
Kinga Konieczny-Pizoń
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Stałość przeświadczeń nauczycieli o wypełnianiu roli zawodowej w zmieniającej się szkole w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Popławska
 
Vol 37, No 2 (2018) Kształtowanie kultury zarządzania kierownika placówki oświatowej: technologie dialogowe oraz wzorce moralne Streszczenie w języku polskim
Oksana Tovkanets
 
Vol 41, No 2 (2022) Funkcjonowanie szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką w czasie pandemii wirusa Covid-19 w Polsce Streszczenie w języku polskim
Anna Zamkowska
 
Vol 35, No 3 (2016) Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Gaweł
 
1 - 25 z 33 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.