Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35, No 1 (2016) Aksjologiczne aspekty wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 38, No 4 (2019): Człowiek w wielowymiarowej refleksji pedagogicznej, redakcja naukowa Teresa Parczewska Spotkania dziecka ze sztuką – wychowanie przez książkę obrazkową Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna S. Ludwiczak
 
Vol 35, No 4 (2016) W trosce o młodzież. Stanisław Podoleński SJ, pedagog (nie)znany Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Przygotowanie studentów i nauczycieli wychowania fizycznego do pracy z dziećmi z chorobą nowotworową Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bochenek, Monika Ewa Drogosiewicz, Katarzyna Sierpotowska
 
Vol 41, No 3 (2022) Wychowawczy udział rodziny w kształtowaniu motywacji altruistycznej młodzieży. komunikat z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Patrycja Leśniak-Walczuk
 
Vol 40, No 3 (2021) Edukacja przedszkolna w Polsce. Krótko o kamieniach milowych w dziejach przedszkoli, szerzej o działaniach sprzyjających wychowaniu przedszkolaków na mądrych obywateli współczesnego świata Streszczenie w języku polskim
Barbara Borowska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Health education from the perspective of the periodical „Echa Zdrojowe" (1914) Streszczenie w języku polskim  PDF
Renata Anna Bednarz-Grzybek
 
Vol 35, No 1 (2016) Troska o wychowanie – w poglądach i działalności pedagogów II Rzeczypospolitej (1918–1939) Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Vol 35, No 4 (2016) Galicyjscy popularyzatorzy zdrowia i higieny przełomu XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Dolata
 
Vol 35, No 1 (2016) Czy nauka społeczna jest wychowawcza? Za i przeciw „pedagogizacji” socjologii Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Prüfer
 
Vol 35, No 1 (2016) Polska „szkoła twórcza” Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Piekarski
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak The personal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zubrzycka-Maciąg, Piotr Goliszek
 
Vol 35, No 2 (2016) Resocjalizacja osadzonych kobiet za przestępstwa na tle przemocowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Lilianna Kurek
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Czasopismo „Muzeum” w dyskusji o zadaniach wychowawczych szkoły na przełomie XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Dolata
 
Vol 41, No 3 (2022) Wychowanie w ujęciu Profesora Mieczysława Łobockiego oraz kierunki zainteresowań badawczych pracowników Katedry Teorii Wychowania UMCS – jubileusz pięćdziesięciolecia Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala
 
Vol 35, No 4 (2016) Wizerunek o. Józefa Jarzębowskiego (1897–1964) – pedagoga, żołnierza, księdza, uczonego, poety, kreowany na łamach polskich czasopism emigracyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 40, No 2 (2021) Wychowanie przez sztukę w kontekście edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ernest Zawada
 
Vol 35, No 4 (2016) Tadeusz Joteyko – muzyk, kompozytor, pedagog Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Rogozińska
 
Vol 40, No 2 (2021) Odrzucenie klamstwa warunkiem dialogu pedagogicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Seweryn Łukasz Leszczyński
 
Vol 35, No 4 (2016) Lwowska Szkoła Filozoficzna w rozwoju nauk o wychowaniu (1914–1939). Współtwórcy, dokonania, kontynuacje Streszczenie w języku polskim  PDF
Kazimierz Szmyd
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Wpływ uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych na wychowanie uczniów w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Felchner
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Sprawy obrony wychowania religijnego w przekazie białostockiego tygodnika „Zjednoczenie Katolickie” (1933-1935) Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Michalski
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Gotowość młodzieży akademickiej do podejmowania zadań ponadosobistych z perspektywy jej doświadczeń rodzinnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Mobilna szkoła w procesie wychowania i kształcenia dzieci z układu ryzyka Streszczenie w języku polskim  PDF
Kinga Konieczny-Pizoń
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak The axiological contexts of resocialization education Streszczenie w języku polskim  PDF  PDF
Kazimierz Pierzchała
 
1 - 25 z 43 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.