Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Wartości edukacyjne: potoczne poglądy i perspektywy dla współczesnej szkoły Streszczenie w języku polskim
Liliya Morska
 
Vol 37, No 1 (2018) Introcepcja wartości moralnych jako zadanie i wyzwanie dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystyna Chałas, Ewelina Winiarczyk
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Orientacja przyszłych nauczycieli oparta na wartościach humanistycznych i zawodowych Streszczenie w języku polskim
Leonid Orshanskyі
 
Vol 35, No 1 (2016) Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim – w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Felchner, Katarzyna Gal, Kamila Jakubczak-Krawczyńska
 
Vol 35, No 1 (2016) Mistrz i Małgorzata źródłem inspiracji w kształtowaniu wartości w procesie wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Marzena Okrasa, Ekaterina Skakowska
 
Vol 35, No 1 (2016) Wartości życiowe studentów wychowania fizycznego jako element ich kompetencji wychowawczych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Brojek, Maria Anna Turosz, Anna Bochenek
 
Vol 35, No 2 (2016) Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim  PDF
Janina Florczykiewicz
 
Vol 35, No 3 (2016) Wartości osobiste preferowane przez młodzież gimnazjalną a wybrane wskaźniki socjodemograficzne Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Anna Boczkowska
 
Vol 35, No 3 (2016) Związek poczucia koherencji z system wartości u osób z zaburzeniami odżywiania Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wiatrowska
 
Vol 35, No 3 (2016) Wartości w pracy zawodowej nauczycieli – w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Wanda Dróżka
 
Vol 36, No 1 (2017) Postrzeganie siebie przez jedynaków i dzieci mające rodzeństwo Streszczenie w języku polskim  PDF
Emilia Całczyńska
 
Vol 36, No 1 (2017) Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmiany. Dyskurs standardów czy dyskurs wartości? Streszczenie w języku polskim  PDF
Józefa Bałachowicz
 
Vol 36, No 3 (2017) Inny w aksjologicznej przestrzeni wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Cudowska
 
Vol 36, No 3 (2017) Międzykulturowe konteksty edukacji religijnej – problem otwartej tożsamości religijnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Aniela Różańska
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Wartości „mieć”, „być” wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Szostak-Jośko
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Procesy identyfikacyjne w przestrzeni kulturowo-historycznej uUniwersytetu jako źródło powstania wartości edukacyjnych Streszczenie w języku polskim
Olesia Smolinska, Khrystyna Dzyubynska
 
Vol 37, No 4 (2018) Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Anna Zoszak-Łoskot
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Wartości w rodzinie zaczerpnięte od dzieci Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Godawa
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak The personal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zubrzycka-Maciąg, Piotr Goliszek
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Wokół wartości współczesnej młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Smyła
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości i subiektywna jakość życia u dzieci z rodzin wielodzietnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Oktawia Agnieszka Zalewska
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Przymioty osoby ludzkiej – implikacje dla edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Stanisława Buk-Cegiełka
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Aksjologiczny kontekst procesu dewiacji zachowania u dorastających Streszczenie w języku polskim  PDF
Sylwia Opozda-Suder, Barbara Ostafińska-Molik
 
Vol 40, No 1 (2021) Historia kształtowania systemu wartości w ujęciu ukraińskiej nauki Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Bocharova
 
Vol 40, No 2 (2021) Wartości muzyki współczesnej w kontekście treści szkolnej edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Grusiewicz
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.