Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 43, No 1 (2024) Samoocena a poczucie samotności młodych dorosłych Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wrótniak
 
Vol 41, No 4 (2022) Samoocena a samopoczucie uczniów w okresie pandemii Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Bochniarz, Urszula Olejnik
 
Vol 41, No 2 (2022) Zasoby psychospołeczne osób słabowidzących Streszczenie w języku polskim
Beata Szabała
 
Vol 40, No 4 (2021) Samoocena stanu wiedzy o dysleksji i umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi ryzykiem dysleksji wśród nauczycieli nauczania początkowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Muszyński, Aleksandra Piotrowska
 
Vol 40, No 3 (2021) Zasoby studentów w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Sarzyńska-Mazurek
 
Vol 40, No 1 (2021) Wybrane zasoby osobowości oraz ich wzajemne relacje u młodych dorosłych osób z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową Streszczenie w języku polskim  PDF
Grażyna Aondo-Akaa
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Samoocena młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy – na przykładzie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Iwona Wosik-Kawala
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Podmiotowe korelaty umiejętności prospołecznych studentów kierunków nauczycielskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Kirenko
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Poziom poczucia własnej skuteczności a zasoby osobiste i społeczne osób skazanych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Danuta Wojnarska, Małgorzata Osińska
 
Vol 37, No 4 (2018) Asertywność a radzenie sobie w sytuacjach trudnych studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Kirenko
 
Vol 36, No 1 (2017) Postrzeganie siebie przez jedynaków i dzieci mające rodzeństwo Streszczenie w języku polskim  PDF
Emilia Całczyńska
 
Vol 32 (2013) Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Buczak, Małgorzata Samujło
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.