Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 42, No 2 (2023) Zastosowanie skali NEP do badania świadomości ekologicznej młodzieży akademickiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Kozłowska, Adrianna Brzezińska, Paulina Dąbrowska, Joanna Kuczora, Aleksandra Jarecka, Joanna Kwaśna, Ewelina Łobodziec, Magdalena Kaczmarek
 
Vol 32 (2013) Socjodemograficzne i rodzine czyniki ryzyka zaburze ń odżywiania młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 32 (2013) Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bochenek, Anna Grabowiec
 
Vol 35, No 1 (2016) Poczucie sensu życia i motywacja do jego poszukiwania wychowanków Domu Młodzieży SOS Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Dąbrowska
 
Vol 35, No 1 (2016) Aksjologiczne aspekty wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 35, No 1 (2016) Autorytety medialne – starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Wasylewicz
 
Vol 35, No 2 (2016) Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim  PDF
Janina Florczykiewicz
 
Vol 35, No 3 (2016) Poczucie jakości życia a zdrowie lubelskich licealistów Streszczenie w języku polskim  PDF
Marlena Maria Duda
 
Vol 35, No 4 (2016) W trosce o młodzież. Stanisław Podoleński SJ, pedagog (nie)znany Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 36, No 3 (2017) Codzienne zdziwienie? Uczestnicy wymian międzynarodowych wobec szoku kulturowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Joanna Grabowska, Karolina Anna Kania
 
Vol 36, No 3 (2017) Międzykulturowe konteksty edukacji religijnej – problem otwartej tożsamości religijnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Aniela Różańska
 
Vol 36, No 3 (2017) Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia. Badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie Streszczenie w języku polskim  PDF
Halina Bejger, Svitlana Borysiuk
 
Vol 32 (2013) Nawyki żywieniowe młodzieży gimnazjalnej ze środowiska miejskiego i wiejskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Jasińska
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Samoocena młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy – na przykładzie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Iwona Wosik-Kawala
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Wokół wartości współczesnej młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Smyła
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Gotowość młodzieży akademickiej do podejmowania zadań ponadosobistych z perspektywy jej doświadczeń rodzinnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Remiszewska
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Funkcjonowanie na pograniczu a spostrzeganie zróżnicowania kulturowego w deklaracjach polskich i czeskich studentów Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Szafrańska
 
Vol 40, No 2 (2021) Młodzież o karierze – postrzeganie kariery na etapie adolescencji i wczesnej dorosłości Streszczenie w języku polskim
Magdalena Piorunek
 
Vol 40, No 3 (2021) Młodzież wobec zjawiska rywalizacji we współczesnym świecie Streszczenie w języku polskim  PDF
Jarosław Antoni Bąbka
 
Vol 40, No 3 (2021) Pandemia jako wyzwanie dla doradztwa zawodowego (w systemie oświaty) Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Agnieszka Nawój-Połoczańska
 
Vol 40, No 3 (2021) Uznawalność okresu studiów za granicą jako uwarunkowanie mobilności edukacyjnej studentek pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Marciniak
 
Vol 40, No 4 (2021) Przekonania młodzieży szkół średnich i młodzieży akademickiej na temat opieki zdrowotnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi Streszczenie w języku polskim  PDF
Renata Krawczyk
 
Vol 41, No 2 (2022) Miejsce zamieszkania jako determinanta prozdrowotnego stylu życia młodzieży Streszczenie w języku polskim
Marlena Duda
 
Vol 38, No 2 (2019): Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji, redakcaj naukowa Anna Wojnarska Diagnoza empatii i agresji nastolatków w kontekście postaw rodzicielskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Lasota
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.