Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci na łamach czasopisma „Życie Dziecka” z lat 1932-1937 Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Vol 38, No 4 (2019): Człowiek w wielowymiarowej refleksji pedagogicznej, redakcja naukowa Teresa Parczewska Spotkania dziecka ze sztuką – wychowanie przez książkę obrazkową Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna S. Ludwiczak
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Początki praktyki opiekuńczo-wychowawczej i kształtowania się publiczno-prawnego systemu opieki nad dzieckiem w Piotrkowie Trybunalskim do 1918 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Magdalena Szymczyk
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Opieka nad dziecmi w Polsce i jej recepcja na Ukrainie: historiografia problemu Streszczenie w języku polskim  PDF
Marija Czepil, Oresta Karpenko
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Test Rozwoju Językowego (TRJ) jako psychometryczne narzędzie diagnozy zaburzeń rozwoju językowego u dzieci polskojęzycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Smoczyńska
 
Vol 38, No 3 (2019): Rzeczywistość w aspekcie zdrowia i edukacji, redakcja naukowa: Izabella Łukasik, Urszula Olejnik, Anna Grabowiec Ryzyko dysleksji a strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie przez dzieci w młodszym wieku szkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Marzena Agnieszka Kowaluk-Romanek
 
Vol 34, No 2 (2015) Zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Kruszko
 
Vol 35, No 4 (2016) W trosce o młodzież. Stanisław Podoleński SJ, pedagog (nie)znany Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 37, No 4 (2018) Aktywność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem wyzwaniem dla teorii i praktyki edukacyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Olejnik
 
Vol 37, No 2 (2018) Ukraińska rodzina jako główny ośrodek wychowania dzieci (aspekt historyczno-pedagogiczny) Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil
 
Vol 37, No 2 (2018) Kształtowanie duchowej osobowości dzieci przedszkolnych przez pryzmat pedagogiki ukraińskiej Streszczenie w języku polskim
Oresta Karpenko
 
Vol 36, No 2 (2017) Wybrane wskaźniki statusu socjoekonomicznego rodziców dzieci z mukowiscydozą Streszczenie w języku polskim  PDF
Renata Agnieszka Zubrzycka
 
Vol 39, No 1 (2020): Z dziejów edukacji i wychowania (II połowa XIX wieku i wiek XX), redakcja naukowa Barbara Kalinowska-Witek Wpływ uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych na wychowanie uczniów w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Felchner
 
Vol 40, No 2 (2021) Rodzice i szkoła w edukacji dzieci z rodzin zastępczych – podział odpowiedzialności z perspektywy rodziców. Raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało
 
Vol 37, No 2 (2018) Wychowanie estetyczne dzieci w starszym wieku przedszkolnym Streszczenie w języku polskim
Iryna Palasevych
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Mobilna szkoła w procesie wychowania i kształcenia dzieci z układu ryzyka Streszczenie w języku polskim  PDF
Kinga Konieczny-Pizoń
 
Vol 37, No 1 (2018) Wartościowanie wybranych rozwiązań ilustratorskich w książkach dla dzieci przez studentów wczesnej edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Centner-Guz
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Literatura dla dzieci jako przestrzeń wczesnej edukacji w kontekście kanonu lektur Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Ungeheuer-Gołąb
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości i subiektywna jakość życia u dzieci z rodzin wielodzietnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Oktawia Agnieszka Zalewska
 
Vol 34, No 2 (2015) Kompetencje ortograficzne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej – uwarunkowania, stan aktualny, ćwiczenia usprawniające Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Piątek
 
Vol 32 (2013) Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Sosnowska-Bielicz, Joanna Wrótniak
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.