Analysis of legal acts regarding home education in Poland – historical approach

Maria Racewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem tego artykułu jest przedstawienie aktów prawnych dotyczących edukacji domowej w Polsce w kontekście historycznym. Takie dokumenty, jak konstytucje, ustawa o systemie oświaty, ustawa o prawie oświatowym, zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zostały poddane przeglądowi. Na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych przeanalizowano i zaprezentowano zmiany legislacyjne dotyczące edukacji domowej wprowadzone w ciągu ostatnich kilku dekad. W artykule wskazano również kierunek zmian w polskim szkolnictwie domowym i podkreślono związane z nimi trudności dla rodzin uczących w domu.


Słowa kluczowe


edukacja domowa, homeschooling w Polsce, polski system edukacji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Budajczak, M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: GWP.

Budajczak M., Edukacja domowa. Jak to drzewiej bywało. opublikowano: http://frondalux.pl/marek-budajczak-edukacja-domowa-jak-to-drzewiej-bywalo/ [dostęp: 5.07.2019].

Gniadkowski A., Kłopoty z nauczaniem domowym – MEN po stronie samorządów. opublikowano: https://wspolnota.org.pl/news/klopoty-z-nauczaniem-domowymmen-po-stronie-samorzadow [dostęp: 13.03.2020].

Edukacja domowa dla Polaków za granicą. opublikowano: http://edukacja-domowadla-polonii.pl/stanowisko-men/ [dostęp: 8.06.2020].

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 1952 Nr 33, poz. 232).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 458).

Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 1998 Nr 117, poz. 759).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95, poz. 425).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.3.105-117
Data publikacji: 2020-10-13 08:35:15
Data złożenia artykułu: 2020-03-13 13:20:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 127
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 59

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Maria Racewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.