Szkolna edukacja żywieniowa a preferowane sposoby odżywiania uczniów

Barbara Wolny

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje ważny i aktualny problem związany z realizacją edukacji żywieniowej w szkole. W prowadzonych rozważaniach przedstawione zostało stanowisko szkoły jako instytucji wspierającej działania rodziny w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Potrzebę realizacji edukacji żywieniowej w szkole podkreśla obserwowany wzrost nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Potwierdzają to najnowsze wyniki badań HBSC realizowanych przez WHO (2012). W grupie badanych nastolatków w Polsce 29% ma nadwagę. Narastająca „epidemia otyłości” dzieci i młodzieży
jest konsekwencją m. in. braku ruchu, unikania lekcji wychowania fizycznego, spędzania czasu wolnego przed komputerem, złych nawyków żywieniowych wynoszonych z domu, w tym szczególnie niskiego spożycia owoców i warzyw. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grupie nauczycieli i uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedstawiona analiza i interpretacja wyników badań z jednej strony wskazuje na szerokie działania nauczycieli w zakresie realizacji edukacji żywieniowej, z drugiej daje ocenę sposobu odżywiania uczniów, która w wielu obszarach budzi niepokój i wymaga wzmocnienia i zmiany dotychczasowych działań szkoły.

Słowa kluczowe


edukacja; nauczyciel; uczeń; zdrowie; żywienie; odżywianie; aktywność fizyczna

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.181
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-08 23:34:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 795
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 772

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Barbara Wolny

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.