Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów

Agnieszka Buczak, Małgorzata Samujło

Streszczenie w języku polskim


Jednym z czynników zachowań żywieniowych może być samoocena. Ważnym elementem samooceny jest wizerunek ciała, czyli sposób postrzegania własnej powierzchowności, czego potwierdzeniem
są istotne statystycznie korelacje między samooceną globalną a postrzeganiem własnego ciała. Badania własne wykazały również istnienie zależności między samooceną a niektórymi zachowaniami
związanymi z odżywianiem się. Osoby deklarujące odchudzanie się stosunkowo wysoko oceniają siebie, jednak eksperymentowanie z dietami koreluje ujemnie z samooceną. Takie niejednoznaczne zależności wymagają dalszych pogłębionych analiz.

Słowa kluczowe


samoocena; percepcja własnego ciała zachowania żywieniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Głębocka A. (2010). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Impuls, Kraków.

Krzemionka-Brózda D. (2010). Sekret ciała. Doświadczanie przez młode kobiety własnego ciała jako piętna jawnego (nadwaga) bądź ukrytego (zaburzenia odżywiania) a określenie własnej tożsamości. W: A. Brytek-Matera (red.) Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki własnego ciała. Difin, Warszawa, s. 131–148.

Kulas H. (1986). Samoocena młodzieży. WSiP, Warszawa.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska L.(2007).

Skala Samooceny Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. „Psychologia Społeczna”, nr 2.

Malec M. (2002). Obraz siebie. „Remedium”, nr 5.

Niebrzydowski L. (1973). Kształtowanie się samooceny w okresie dorastania. Gdańsk.

Ogden J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk.

Schier K. (2010). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Sikorska I. (2010). Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W: A. Brytek-Matera (red.) Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki własnego ciała. Difin,

Warszawa, s. 131–148.

Szymborowski K. (2007). Zakochani we własnej wartości. „Charaktery”, nr 5.

Tyszkowa M. (1979). Samoocena i samoakceptacja jako struktury regulacyjne. „Oświata i Wychowanie”, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.232
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:24
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 00:11:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 786
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 11750

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Agnieszka Buczak, Małgorzata Samujło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.