Indywidualne teorie pedagogiczne nauczycieli na temat szkoły, jako miejsca rozwijania kreatywności oraz samodzielności myślenia i działania uczniów (raport z badań)

Bożena Dusza

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie

W badaniach nad szkołą wykorzystywane są różne kategorie. W prezentowanych badaniach wykorzystuję kategorię indywidualnych teorii pedagogicznych nauczycieli. Teorie te będąc efektem min. wiedzy nauczycieli wyniesionej ze studiów, ich doświadczeń zawodowych, przekonań, stereotypów, w istotny sposób wpływają na ich pracę w szkole.

Cel badań

Tekst jest raportem z badań przeprowadzonych w 2019r  wśród nauczycieli szkół podstawowych (N=550). Celem badań było odkrycie indywidualnych teorii pedagogicznych nauczycieli odnoszących się do szkoły, jako miejsca rozwijania kreatywności ucznia oraz jego samodzielności myślenia i działania. 

Metoda badań

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką była ankieta własnej konstrukcji.   

Wyniki i wnioski z badań

Wyniki badań jakie otrzymano wskazują, że 43% badanych nauczycieli jest przekonanych o tym, że kluczowym zadaniem szkoły jest przekaz wiedzy, a nie rozwój samodzielności i kreatywności uczniów. Ich osobiste teorie w tym względzie różnią się w zależności od wielkości szkoły, stażu pracy oraz poziomu kształcenia. Niepokojące jest to, że 40% badanych uważa, że by odnieść sukces szkolny konieczne jest rozwinięcie „szkolnego sposobu myślenia” u ucznia. Tym samym odsłania się paradoksalna rzeczywistość, w której system szkolny nie oczekuje od uczniów radzenia sobie w świecie i nie przygotowuje do takiegoż, a wymaga kompetencji ucznia potrzebnych mu jedynie, by w tym systemie przetrwać.


Słowa kluczowe


szkoła; nauczyciel; pedagogiczne indywidulane teorie nauczycieli; kreatywność ucznia; samodzielność myślenia ucznia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bennett, K. P., Le Compte, M. D. (1990). The Way Schools Work. A Sociological Analysis of Education. New York – London: Longman.

Dembo, M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.

Dewey, J. (2006). Szkoła i dziecko. Warszawa: Żak.

Dusza, B. (2018). Indywidualne teorie nauczycieli jako element kultury szkoły. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (24), 248-253. https://doi.org/10.15584/eti.2018.2.34
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.1.101-116
Data publikacji: 2021-04-16 14:27:08
Data złożenia artykułu: 2020-11-25 10:29:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 709
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 618

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2021 Bożena Dusza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.