Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako sposób wzmacniania profesjonalizmu nauczycieli

Katarzyna Justyna Klimkowska

Streszczenie w języku polskim


Wstęp

Programy rozwoju nauczycieli koncentrują się na osiąganiu kompetencji zawodowych i pedagogicznych, a także na kształtowaniu postaw i kultury zawodowej. Na pracę nauczycieli oraz ich cele osobiste i zawodowe wpływa to, jak postrzegają siebie jako osoby i jako profesjonalistów, a także to, jak postrzegają swoich uczniów i środowisko nauczania.

Cel badań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie filozofii SFA i ukazanie jej implikacji dla wzrostu profesjonalizmu nauczycieli, niezależnie od kontekstu krajowego czy międzynarodowego. Artykuł ujawnia jak wykorzystywać SFA w różnych obszarach rozwoju zawodowego nauczycieli. W artykule poruszono następujące tematy:

1) SFA jako światopogląd i metodologia wyjaśniania ludzkiego doświadczenia przydatna do budowania relacji rozwojowych;

2) SFA jako zbiór technik edukacyjnych i rozwojowych przydatnych w prowadzeniu zajęć; 

3) SFA jako zestaw działań samorozwojowych sprzyjających konstruowaniu sukcesu życiowego i zawodowego nauczycieli.

Fakty oparte na dowodach

Do profesjonalizmu nauczycieli podchodzi się z różnych perspektyw - jako do wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, jako do zbioru danych postaw wobec wszystkich uczestników procesu edukacji, czy też jako do przestrzeni rozwoju zawodowego nauczycieli, która odnosi się do rozwoju i mistrzostwa w zawodzie.

Głównym celem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA) jest poszukiwanie rozwiązań w preferowanej/pożądanej przyszłości, co pozwala na rozwiązanie obecnego problemu.

Podsumowanie

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jest narzędziem, które może być wykorzystywane do wzmacniania nabywanych kompetencji osobistych i zawodowych przez nauczycieli. Może wzbogacić programy nauczania na uniwersytetach i programy doskonalenia nauczycieli.


 


Słowa kluczowe


teacher professionalism; solution-focused approach; building solutions; problem solving

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berg, I. K., de Shazer, S. (1993). Making numbers talk: Language in therapy. W: S. Friedman (red.). The new language of change: Constructive collaboration in psychotherapy (s. 5-24). New York, NY, US: Guilford Press.

Berg, I. K., Dolan, Y. (2001). Tales of solution: A collection of hope inspiring stories. New York: W.W. Norton.

Bodmer Lutz, A. (2018). A Language of Hope: The Top Ten Solution-Focused Translations. The Institute for Solution-Focused Therapy. Retrieved 29, May, 2019 from: https://solutionfocused.net/2018/02/10/language-hope-solution-focused-therapy-translations-enhance-engagement/

Bodmer Lutz, A. (2019). Cope is one letter away from Hope: Solution-Focused Safety Assessment (SFSA). The Institute for Solution-Focused Therapy. Retrieved 29, May, 2019 from:https://solutionfocused.net/2019/05/03/cope-is-one-letter-away-from-hope-solution-focused-safety-assessment-sfsa/

Burg, J. E., Mayhall, J. L. (2002). The Advisor’s Toolbox. Techniques and Interventions of Solution-Focused Advising. NACADA Journal , 22(2) Fall.

Centrum Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach, Retrieved 11, April, 2018 from: www.ctsr.pl.

CTSR. Podstawowe założenia TSR. Retrieved 11, April, 2018 from: http://www.ctsr.pl/podstawowe-zalozenia-tsr.

De Jong, P., Berg, I. K. (2007). Interviewing for solutions (3rd Edition). Brooks/Cole: Pacific Grove.

De Shazer, S. (1984). The death of resistance. Family Process, 23(1), 11-21.

De Shazer, S. (1985). Keys to solution in brief therapy. New York: Norton.

De Shazer, S. (1992). Patterns of brief family therapy. New York: Guilford.

De Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., McCollum, E., Trepper, T., & Berg, I. K. (2007). Haworth brief therapy series. More than miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy. New York, NY, US: Haworth Press.

Dolan, Y. (2019). 3 Solution-Focused Self-Help Scales for Mood Enhancement. The Institute for Solution-Focused Therapy. Retrieved 29, May, 2019 from: https://solutionfocused.net/2019/05/03/3-solution-focused-self-help-scales-for-mood-enhancement/

Dolan, Y. (n.d.). What is solution-focused therapy? The Institute for Solution-Focused Therapy. Retrieved 11, April, 2018 from: https://solutionfocused.net/what-is-solution-focused-therapy/

Franklin, C., Bolton, K. W. (2014). Solution-Focused Brief Therapy. W: R. H. Witte, G. S. Mosley-Howard (red.). Mental health practice in today’s schools. Issues and Interventions (s. 145-168). New York, NY, US: Springer Publishing Company.

Huberman, M. (1989). The professional life cycle of Teachers. Teachers College Record, 91 (1), 31-57.

Jazukiewicz, I. (2017). Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela. Problemy Profesjologii, 2, 57-68.

Klimkowska, K. (2018). Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 85-98.

Kosman, T. (2013). Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy Nauki Społeczne, 1, 9-26.

Krasiejko, I. (2009). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji. Podstawy Edukacji, 2, 267-288.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowski, S. (2012). Choosing the teaching profession – research results. W: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong (red.), Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe (s. 141–162), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Labuda, K. (2007). Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień. Wychowanie na co dzień, 3, 11-14.

Mahlberg K., Sjoblom M. (2004). Solution focused education. Stockholm: Mareld.

Majchrowska, E., Zubrzycka-Maciąg, T. (2016). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Edukacji. Rozwiązania, 2, 24–29.

Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

NSPCC (2014). Solution-focused practice – A toolkit for children & young people. Retrieved 7, May, 2019 from: http://www.socialworkerstoolbox.com/solution-focused-practice-a-toolkit-for-working-with-children-and-young-people/

Pichot, T., Dolan, Y. (2003). Solution-focused brief therapy: Its effective use in agency settings. New York: Haworth.

Proudlock, S. (2017). The Solution Focused Way. Incorporating Solution Focused Therapy Tools and Techniques into Your Everyday Work. London and New York: Routledge.

Rhodes, J., Ajmal Y. (1995). Solution Focused Thinking in Schools Behaviour, reading and organisation. London: BT Press.

Snoek, M. (2009). Theories on and concepts of professionalism of teachers and their consequences for the curriculum in teacher education. Retrieved 4, April, 2018 from: http://www.hva.nl/kenniscentrum-doo/wp-content/

Świtek, T. (2014a). Jak pracować z osobami stosującymi przemoc. Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Retrieved 1, October, 2018 form: http://centrumpsrwd.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/poradnik_praca_z_osp.pdf.

Świtek, T. (2014b). Solution Focused Brief Therapy - Na Przekór Przyzwyczajeniom I Schematom. Spotkanie z Insoo Kim Berg z BFTC w Milwaukee. Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Retrieved 1, October, 2018 form: http://centrumpsrwd.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/sfbtartykul.pdf.

Szczepkowski, J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Thomas, F. (2016). Complimenting in Solution-Focused Brief Therapy. Journal of Solution-Focused Brief Therapy, 2(1), 1-22.

Trepper, T. S., Dolan, Y. M. (2017). Solution-Focused Inspirations for the Educator. The Institute for Solution-Focused Therapy. Retrieved 29, May, 2019 from: https://solutionfocused.net/2017/05/06/solution-focused-inspirations-educator/#_ftn1

Watt, H., Richardson, P., Tysvaer, N. (2007). Profiles of beginning teachers’ professional engagement and career development aspirations. W: A. Berry, A. Clemans, A. Kostogriz (red.), Dimensions of Professional Learning: Professionalism, Practice and Identity (s. 155–176), Rotterdam: Sense Publishers.

Zubrzycka–Maciąg, T. (2019). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1, 144-153.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.4.111-127
Data publikacji: 2021-12-31 11:12:56
Data złożenia artykułu: 2021-07-19 12:16:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 573
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 241

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Justyna Klimkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.