Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich uwarunkowane stażem pracy - sprawozdanie z badań

Tomasz Warzocha, Wojciech Walat

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: W społeczeństwie opartym na technologiach informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w każdej dziedzinie życia, umiejętność korzystania z nich staje się kluczowy zadaniem dla każdej osoby. Mając do dyspozycji telefon komórkowy – smartfon, możemy wykonać większość zadań w krótkim czasie, na które wcześniej musieliśmy poświęcić niekiedy całe dnie. Dzięki zainstalowanym aplikacjom dokonujemy płatności, rezerwacji, możemy sprawdzić pogodę, rozkład jazdy czy w końcu komunikować się z innymi wykorzystując różnego rodzaju programy. Cel badań: Celem prowadzonych badań było sprawdzenie stau wiedzy oraz poziomu kompetencji nauczycieli akademickich poslugujących się technologia komunikacyjno-informacyjna w życiu codziennym. Metoda badań: W ramach prowadzonych badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego a narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety Q-test składający się z 60 pytań pogrupowanych w 5 kategoriach. Wyniki: W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2018/2019 dotyczące poziomu kompetencji nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego korzystających z TIK w pracy zawodowej uwarunkowane stażem pracy. Wnioski: Postęp technologiczny i prostota jego wykorzystania w codziennej rozmowie zawodowej w środowisku uczelnianym zmieniły tradycyjną formę komunikacji. Bardzo często możliwości, jakie stwarzają dane narzędzia, przeplatają się z kompetencjami osób z nich korzystających. Wyniki badań potwierdzają słuszność tezy, że nauczyciele akademiccy chętnie wybierają rozwiązania technologiczne w komunikacji niezależnie od specjalizacji czy doświadczenia zawodowego - stażu pracy. Wiek nie ma wpływu na sposób komunikowania się nauczycieli akademickich. Umiejętność wykorzystania TIK przez nauczycieli akademickich w życiu zawodowym i prywatnym, może stanowić gwarancję przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w społeczeństwie opartym na TIK oraz być pomostem do współpracy z młodym pokoleniem studentów.


Słowa kluczowe


kompetencje, nauczyciel akademicki, TIK, komunikacja, doświadczenie zawodowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Byerly, G., Brodie, C. S. (1999). Information literacy skills models: defining the choices. W: B. K. Stripling (red.). Learning and libraries in an information age: principles and practice, (s. 54-82). Englewood-Littleton: Libraries Unlimited. Retrieved on from:

Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J. G., & Rubin, H. (2010). Trust, variability in relationship evaluations, and relationship processes. Journal of Personality and Social Psychology, 99 (1), 14–31. https://doi.org/10.1037/a0019714

Dutta S., Mia I. (2009). The Global Information Technology Report 2008–2009, Geneve: World Economic Forum, INSEAD. Retrieved on from: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2014-12/Global%20Information%20Technology%20Report%202008-2009%20-%20Mobility%20in%20a%20Networked%20World.pdf

Esparcia, A.C., Smolak-Lozano, E. (2012). Historical Development of Theoretical Conceptions on the Role of Mass Media in a Society, Lingua ac Communitas, 22, 181–203. Retrieved on from: http://lingua.amu.edu.pl/Lingua_22/10_Emilia%20Smolak-Lozano.pdf

Everett, M. R. (1986). Communication technology. The new media in society, New York: The Free Press.

Fulk, J., (2017). Social Construction of Communication Technology, Academy of Management Journal 36/5, 921- 950. https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc190

https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-pl.pdf

Katz, J., (2017). Machines That Become Us. New York: Routledge.

Kaufman, K. (2015). Information communication technology: Challenges & some prospects from preservice education to the classroom. Mid-Atlantic Education Review, 2(1), 1–11.

Leutner, D., Fleischer, J., Grünkorn, J., Klime, E. (eds.) (2017). Competence Assessment In Education: Research, Models And Instruments., Cham: Springer-Verlag/Sci-Tech/Trade.

Majewska, K., (2018). Modern Educational Tools in the Teacher’s Work, The New Educational Review, 51, 125-135. https://doi.org/10.15804/tner.2018.51.1.10

Mieczakowski, A., Goldhaber, T., & Clarkson, J., (2011). Culture, communication, and change: Report on an investigation of the use and impact of modern media and technology in our lives. In Culture, communication, and change. UK: Cambridge, Engineering Design Centre.

Pei-Luen Rau, P., Qin, G., Li-Mei, W., (2008). Using mobile communication technology in highschool education: Motivation, pressure, and learning performance, Computers & Education, 50(1), 1-22. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.03.008

Recommendation of the European Parliament and of The Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, 2006/962/EC. Retrieved on from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962

Redmond, P., Lock, J. (2019). Secondary pre-service teachers’ perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK): What do they really think? Australasian Journal of Educational Technology, 35(3), 45-54. https://doi.org/10.14742/ajet.421

Rychen, D.S. & Salganik, L.H. (eds.). (2003). Key Competencies for a Successful Life and a Well Functioning Society. Göttingen: Hogrefe & Huber.

Walat, W., (2014). Image teacher grades 1–3 school in the opinions of teachers and students of education, Education – Technology – Computer Science, 5(1), 51-62.

Walther, J. B., (1996). Computer – Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal and Hyperpersonal Interaction, Commucation Research 23/1, 3-43. https://doi.org/10.1177/009365096023001001

Warzocha, T. (2018). Badania pilotażowe 2018. Rzeszów (praca niepublikowana).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.4.63-76
Data publikacji: 2021-12-31 11:12:50
Data złożenia artykułu: 2021-09-02 20:40:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 304
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 215

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Tomasz Warzocha, Wojciech Walat

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.