Zdrowie jako wartość w perspektywie osób, które zakończyły leczenie choroby nowotworowej

Beata Antoszewska, Aleksandra Tobota-Różańska

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Zdrowiu nadajemy różne znaczenia zarówno w zakresie semantycznym, jak i aksjologicznym, zależnie od naszej aktualnej życiowej sytuacji. Gdy nic nam nie dolega, nie myślimy o nim, a nasze działania są skierowane na realizowanie zadań i ról społecznych. Dopiero pojawienie się lub przebycie choroby uzmysławia nam, czym jest dla nas zdrowie. Zrozumienie jego istoty i wartości, a także dbanie o nie jest ważne, bowiem tworzy szanse na rozwój człowieka, życie z poczuciem satysfakcji i szczęścia.

Cel badań: Celem opracowania jest prezentacja i interpretacja wartości zdrowia w opinii osób, które zakończyły leczenie choroby nowotworowej, w odniesieniu do długości leczenia i uwarunkowań społeczno-demograficznych.

Metoda badań: Badaniem objęto 51 osób w wieku od 15 do 49 lat, które przeszły proces leczenia choroby nowotworowej. Badanie przeprowadzono, wykorzystując standaryzowane narzędzie badawcze Lista Kryteriów Zdrowia autorstwa Juczyńskiego, które definiuje zdrowie w pięciu aspektach: stan, wynik, proces, właściwości i cel.

Wyniki: Dla badanych osób najważniejsze okazało się zdrowie rozumiane jako „stan”, „cel” i „wynik”, zdrowie zaś jako „właściwość” i „proces” było mniej istotne i tym samym zajęło dalsze miejsce w hierarchii ważności.

Wnioski: Zachęcanie do refleksji nad własnym zdrowiem i dbałość o nie ma istotne znaczenie dla obecnego, ale i przyszłego całościowego dobrostanu człowieka, które zapewne w większym stopniu pozwoli realizować wyznaczone cele życiowe.


Słowa kluczowe


zdrowie; wartość zdrowia; choroba nowotworowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu. W G. Dolińska-Zygmunt (Red.), Podstawy psychologii zdrowia, (11-18). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Domaradzki, J. (2013). O skrytości zdrowia. O problemach z konceptualizacją pojęcia zdrowie. Hygeia Public Health, 48(4), s. 408-419.

Gaweł, A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. PWN.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracowania PTP.

Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2003). Zdrowie najważniejszym zasobem człowieka. W Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (Red.). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. (9-16). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Klimek, R. (1993). Jak samemu pokonać raka. DWN.

Konstańczak, S. (2012). Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna. Studia Ecologiae et Bioethicae, 10/3, 23-34.

Kupcewicz, E. (2015). Wartościowanie zdrowia w opinii studiujących pielęgniarek. Przedsiębiorczość i zarządzanie, XV, 12, 355-371.

Majchrowska, A. (2000). Kultura i jej wpływ na życie społeczne. W I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym (Red.), Elementy socjologii dla pielęgniarek (103-127). Czelej.

Ogińska-Bulik, N. (2014a). Rola duchowości w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Psychiatria i Psychoterapia, 10, 3, 3-16.

Ogińska-Bulik, N. (2014b). Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale serca, Polskie Forum Psychologiczne, 19, 1, 140-154.

Piasecka, H., Ślusarska, B., Nowicki, G. (2015). Zdrowie jako wartość wśród młodzieży studenckiej w uwarunkowaniach społeczno-demograficznych i ocena żywienia badanej grupy. Pielęgniarstwo Polskie, 2 (66), 127-134.

Puchalski, K. (2005). Potoczne definiowanie zdrowia. Annales Univeritatis Mariae Curie Skłodowska, LX, 414-417.

Puchalski, K. (2015). Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie. Zeszyty Prasoznawcze, 58, 2 (222), 255-275.

Stawiarz, B., Lewicka, M., Sulima, M., Wiktor, H. (2014). Zdrowie jako wartość w ocenie studentów z województwa podkarpackiego. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 68, 4, 226-232.

Wasil, A., Pietraszek, A., Charzyńska-Gula, M., Nowicki, G. (2016). Subiektywne rozumienie bycia zdrowia wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badania wstępne. Journal of Education, Health, and Sport, 6 (4), 495-502.

Wojtasik, N. (2015). Wyleczenie z choroby nowotworowej. Problemy psychologiczne rodziny dziecka nastolatka wyleczonego i wyleczonego, który stał się inwalidą. W M. Rogiewicz (Red.), Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków, (389-390). Medycyna Praktyczna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2023.42.1.161-175
Data publikacji: 2023-04-28 18:21:20
Data złożenia artykułu: 2022-09-14 21:52:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 113
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 40

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2023 Beata Antoszewska, Aleksandra Tobota-Różańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.