Cechy społeczno-zawodowe pracowników instytucji kultury jako czynniki kształtujące ich postawy zawodowe wobec miejsca zatrudnienia

Marcin Emil Cabak

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Wykonywanie pracy zawodowej wiąże się zarówno z przejawianiem, jak i z kształtowaniem określonych postaw. W wielu współczesnych publikacjach podkreślana jest rola instytucji kultury w kształtowaniu życia kulturalnego Polaków. Interesujące wydaje się zatem, jakie postawy wobec pracy przejawiają jej ich pracownicy.

Cel badań: Podjęte w artykule rozważania dotyczą postaw zawodowych pracowników instytucji kultury i mają na celu zdiagnozowanie zależności między poziomem tych postaw a cechami społeczno-zawodowymi tej grupy zawodowej.

Metoda badań: Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody sondażu, techniki ankietowej w drugiej połowie 2021 roku wśród 134 pracowników różnego rodzaju instytucji kultury województw lubelskiego i mazowieckiego. Celowo losowego doboru próby został dokonany wśród instytucji, których charakter działalności mieści się w przyjętej definicji instytucji kultury, natomiast konkretni respondenci byli dobierani losowo. Wyniki: Hipoteza robocza została częściowo potwierdzona. Stwierdzono, co prawda jedynie nieliczne zależności między postawami zawodowymi badanych osób a ich cechami społeczno-zawodowymi. Jednak zarówno ogólny poziom postaw zawodowych, jak i poziom postaw wobec jej niektórych aspektów jest różnicowany przez cechy społeczno-zawodowe.

Wnioski: Badani pracownicy instytucji kultury wykazują relatywnie wysoki poziom postaw zarówno ogólnie wobec wykonywanej pracy, jak i poszczególnych jej aspektów, szczególnie takich jak atmosfera w pracy, dostosowanie obowiązków do umiejętności i zasobów oraz proporcje nakładów pracy do osiąganych efektów. Istotne wyjątki stanowią niskie poziomy postaw wobec możliwości awansu zawodowego oraz osiąganych zarobków, co stanowi empiryczne potwierdzenie doniesień medialnych i wskazówkę dla jednostek instytucjonalnie organizujących życie kulturalne w Polsce.


Słowa kluczowe


postawa, postawy wobec pracy, pracownik, instytucja kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bera, R. (2003). Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych. Wyd. Bellona.

Bera, R. (2011). Emigranci Polscy w nowym środowisku pracy. Wyd. UMCS.

Budyńska, B., Jezierska, M. (2016). Biblioteki w Polsce w 2016 r. Pobrane 20, września, 2022 z: https://www.bn.org.pl/download/document/1518520996.pdf

Czerw, A. (2013). Co ludzie myślą o pracy zawodowej? Konstrukcja metody diagnozującej postawy wobec pracy. Psychologia Społeczna, t. 8 (25), 219-233.

Dziennik Polski (2018). Pobrane 20, września, 2022 z: https://dziennikpolski24.pl/lista-plac-2018-ile-zarabia-sie-w-instytucjach-kultury-w-malopolsce/ar/c3-13324866

Jacher, W. (1979). Człowiek i praca, alfabet wiedzy o pracy ludzkiej. Wyd. UŚ.

Januszek, K., Sikora, J. (2000). Socjologia pracy. Wyd. AE.

KMPSP m. st. Warszawy. Pobrane 12, marca, 2022 z: https://warszawa-straz.pl/index.php/6414-25-01-2019-wzorowa-postawa-strazaka-z-jrg-6

Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Wyd. PWN.

Mądrzycki, T. (1977). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Wyd. WSiP.

Nowak, S. (1973). Pojęcie podstawy w teoriach stosowanych i badaniach społecznych. W Nowak, S. (red.). Teorie postaw. (s. 32-33), Wyd. PWN.

Onet Sport. Pobrane 2, maja, 2022 z: https://sport.onet.pl/zimowe/skoki-narciarskie/ms-znakomita-postawa-skoczkow-polacy-na-medalowej-pozycji/p02dd

Prawo.pl (2018). Pobrane 6, lutego, 2022 z: https://www.prawo.pl/samorzad/zarobki-i-sytuacja-pracownikow-instytucji-kultury,340648.html

Piskorz, A. (2011). Rozwój zawodowy pilotów wojskowych. Wyd. MON DW i PO.

Robbins, S. P. (2004). Zachowania w organizacji. Wyd. PWE.

Springer, A. (2016). Postawy wobec pracy – analiza porównawcza stosowanych pojęć. Edukacja Ekonomistów i menedżerów, 1(39), 11-28.

Swadźba, U. (2009). Cechy pracy a etos pracy. Analiza porównawcza badań empirycznych. Humanizacja pracy, 6, 11-17.

Thomas, W., Znaniecki, F. (1918). The polish peasant in Europe and America. Wyd. R.G. Badger.

TVN24. Pobrane 3, grudnia, 2021 z: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/atak-nozownika-w-londynie-2019-brytyjskie-media-polak-bohaterem,989524.html

Wierzejska, J. (2017). Postawy wobec pracy pedagogów a ich nadzieja na sukces. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXX, 2 sectio J., 127-145. http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.2.127

Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wyd. Scholar.

Zalewska, A. M. (2002). „Skala afektu w pracy”- wstępne wyniki prac nad adaptacją techniki. Studia Psychologiczne, 40 (4), 173-192.

Zalewska, A. M. (2003). „Skala satysfakcji z pracy” – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 7, 49-61.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2023.42.1.195-211
Data publikacji: 2023-04-28 18:21:23
Data złożenia artykułu: 2022-10-25 14:13:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 56
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 20

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2023 Marcin Emil Cabak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.