Edukacja podmiotowa a twórczość w kl. I–III

Marzenna Magda-Adamowicz

Streszczenie w języku polskim


Edukacja przedmiotowa i praca nauczycieli z uczniami bierze swój początek z opozycji przeciwko konceptom behawioralnym i czerpie inspirację z założeń psychologii humanistycznej. W trakcie pedagogicznej pracy artystycznej nauczyciel odkrywa nie tylko talenty swoich uczniów, ale również swoje zdolności artystyczne i swoje wewnętrzne „ja”. W rzeczywistości stara się on znaleźć sposób na odnalezienie samego siebie przez komunikowanie się ze swoim wewnętrznym „ja” oraz innymi ludźmi poprzez sztukę. Prace tworzone przez kreatywnego nauczyciela wynikają z refleksji odzwierciedlających jego świadomość, cele i pragnienia, które są dla niego najważniejsze. Wyniki badań nad pracą kreatywnego nauczyciela, które przedtem nie były postrzegane jako znaczące, różnią się od postawionych hipotez. Przedstawione cele pracy artystycznej są wytycznymi dla edukacji przedmiotowej.

Słowa kluczowe


uczeń; edukacja podmiotowa; twórczość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.

Kofta M. (1989). Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kozielecki J. (1970). Rozwiązywanie problemów. PZWS, Warszawa.

Kozielecki J. (2001). Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.

Lewowicki T. (1994). Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktykach edukacyjnych. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.

Łobocki M. (2004). Altruizm a wychowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Magda-Adamowicz M. (2009). Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I–III w zakresie twórczości pedagogicznej. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Magda-Adamowicz M., Paszenda I. (2010). Treningi twórczości a umiejętności zawodowe. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Popek S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Popławska A. (2010). Podmiotowość ucznia – dekalog uwarunkowań. W: A. Karpińska (red.). Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.

Schulz R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Sztompka P. (1988). Socjologiczna teoria podmiotowości. W: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.). Podmiotowość: możliwości – rzeczywistość – konieczność. Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW, Poznań.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.2.28
Data publikacji: 2015-09-25 09:11:50
Data złożenia artykułu: 2015-09-02 12:56:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 671
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 295

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Marzenna Magda-Adamowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.