Znajomość prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego przez nauczycieli klas I–III

Renata Stawinoga

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą omówienia badań o charakterze ewaluacyjnym, przeprowadzonych na potrzeby projektu „Sześciolatek w szkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wobec obniżenia wieku szkolnego bardzo ważna wydaje się znajomość prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego przez nauczycieli klas I–III. Posiadanie tej wiedzy pozwala na dostosowanie wymagań programowych do indywidualnych możliwości dziecka, jego potrzeb, zdolności, zainteresowań. Istotne wydają się zarówno sposoby pozyskiwania informacji na temat prawidłowości rozwojowych dziecka sześcioletniego, dostrzeżenie i zrozumienie ich znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka na terenie szkoły, jak i umiejętność rozwiązywania zaistniałych problemów w praktyce edukacyjnej. Tworzenie optymalnych warunków do realizacji założeń podstawy programowej, konstruowania wiedzy, nabywania umiejętności i kształtowania postaw nie jest możliwe bez wnikliwego poznania dziecka, obserwacji i analizy jego zachowań.

Słowa kluczowe


sześciolatek; prawidłowości rozwojowe; nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artykuł nie posiada bibliografii załącznikowej / No References in this article
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.2.103
Data publikacji: 2015-09-25 09:11:52
Data złożenia artykułu: 2015-09-03 10:16:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Renata Stawinoga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.