Wychowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i techniki

Wojciech Błażejewski

Streszczenie w języku polskim


W kanonie edukacji od zawsze było miejsce na uczenie przyrody. Przedmiot ten służy nam jako narzędzie do opisywania wszechświata jak również roli i miejsca człowieka w świecie. Zgłębianie tej wiedzy zaspokaja naturalną ciekawość człowieka dotyczącą otaczającego go świata. W dzisiejszych czasach przyrodoznawstwo i nauki techniczne dążą nie tylko do przekazania uczniom podstawowej wiedzy. Ich zadaniem jest również osiągnięcie różnych celów dydaktycznych, takich jak: rozwijanie pożądanych postaw, zainteresowań, cech charakteru, poczucia odpowiedzialności i wpajanie określonych wartości. Jedynie dobór odpowiednich metod nauczania, które umożliwiają uczniom aktywne zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów edukacyjnych, podejmowanie indywidualnej inicjatywy, zgłębianie przedmiotu, dostrzeganie wartości pracy oraz docenianie osiągnięć naukowych, może przyczynić się do pełnego obrazu wartości edukacyjnych, ich zrozumienia i przyswojenia. Poznanie historii nauk przyrodniczych, techniki oraz biografii naukowców i wynalazców powinno skłonić uczniów do głębszej refleksji na temat roli człowieka w powiększeniu i udoskonaleniu historycznych osiągnięć kultury i cywilizacji, znaczenia poświęcenia, pasji i nieustępliwości w dążeniu do celu.

Słowa kluczowe


nauczanie przyrody i techniki; metoda projektów; wartości; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błasiak W., Godlewska M., Turkiewicz D. (1999). Zainteresowanie uczniów fizyką – wyniki badań porównawczych. „Problemy Studiów Nauczycielskich” 20.

Błażejewski W. (2011). Skuteczność strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego. Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław.

Błażejewski W. (2013). Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Frumanek W. (red.) (2008). Wartości w pedagogice. Czas jako wartość we współczesnej pedagogice. Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów.

Furmanek W. (red.) (1995). Modelowanie treści kształcenia ogólnotechnicznego dla potrzeb nowego systemu oświaty. Wydawnictwo WSP, Rzeszów.

Heller M. (1998). Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów.

Herbst M., Herczyński J., Levitas A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa.

Krogulecka K. (tłum.) (1994). Europejski Program Badań Zanieczyszczeń Powietrza (Air Pollution Project Europe), Wydane przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody.

Łysiak W. (2000). Stulecie kłamców. Wydawnictwo Andrzej Frukacz, Ex Libris – Galeria Polskiej Książki, Chicago-Warszawa.

Nowacki T. W. (1999). O metodzie projektów. Z. 47. Wydawnictwo CODN Pracownia Edukacji Zawodowej, Warszawa.

Suchodolski B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Wciórka B. (oprac.) (2009). Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009. CBOS, Komunikat z badań BS/70/2009, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.2.151
Data publikacji: 2015-09-25 09:11:55
Data złożenia artykułu: 2015-09-03 10:34:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 558
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 326

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Wojciech Błażejewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.